Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Leger sluntrer unna funksjonsvurdering
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. mai 2002 var en ny sykemeldingsattest på plass med forenklet funksjonsvurdering som et nytt felt.  Her skulle legene vurdere den sykemeldtes funksjonsevne i arbeid, og på den måten fokusere på muligheter istedet for begrensninger.  Men, legene ser ikke ut til å ha fått nye rutiner av den grunn.

-           Vår erfaring er at leger generelt er lite flinke til å fylle ut funksjonsvurderingen.  Sannsynligvis er det for lite informasjon ut til legene som er grunnen til dette, opplyser Trygdeetaten.
-            Informasjon til legene om den nye attesten er Rikstrygdeverket sitt hovedansvar.  Vi har gått ut med informasjon til våre medlemmer blant annet gjennom internett, sier president i den norske Legeforeningen Hans Kristian Bakke.

Et av delmålene ved et inkluderende arbeidsliv er å senke sykefraværet med 20%.  Funksjonsvurderingen vil i den sammenhengen bli et viktig virkemiddel siden den har til hensikt i å få folk raskere tilbake i jobb, enten fullt eller delvis. 
-            Formålet med en forenklet funksjosnvurdering er å få det tydeligere fram hva man kan og ikke kan gjøre ved fravær.  Man skal se på muligheter ved en arbeidstakers fravær i stedet for å bare gi flere uker sykeattest.  For eksempel er det ikke nødvendig med full sykemelding hos en kontoransatt som har brukket beinet, opplyses det videre fra Trygdeetaten.

Viktig
-           Hvis du har vært borte i 8-12 uker er det 50% sjanse for at du kommer tilbake i jobben, sier medisinsk fagsjef i NHO Geir Riise.
Dette viser hvor viktig det er med en vurdering fra legens side som indikerer hva arbeidstakeren kan gjøre.  Samtidig åpner denne vurderingen for en dialog mellom arbeidsgiver og den sykemeldte.
-           Legen har ikke den viktigste rollen i dette konseptet.  Det viktigste er å få til en dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  Legen sin rolle er å bidra til at dette kommer igang, sier Hans Kr. Bakke.

Fra arbeidsgivers side bør man kreve at feltet fylles ut, og at en ventetid på 4 uker er alt for lang tid.  Ved lange fravær er det vanskeligere å komme tilbake på arbeidsplassen, i tillegg til at man statistisk kan si at fravær over 4 uker ofte går over i enda lengre fravær. 

Attesten

”Bør avgis tidligst mulig, men senest innen fire uker fra første sykemeldingsdato.”
Sykemeldingsattesten, del II

 -           Det er trygdeetaten som har utformet attesten, men vi var med i en arbeidsgruppe.  På den måten påvirket vi sykemeldingsordningen og utformingen av attesten.  ”Innen 4 uker” er satt som en frist, sier Hans Kristian Bakke. 
-            Korttidsfravær dreier seg ofte om akutte ting, som for eksempel feber.  Da er det oftest ikke snakk om noe annet enn fullt fravær fra arbeidet, fortsetter Bakke.

Legeforeningen
Den Norske Legeforening har i sine høringsuttalelser gått imot legenes plikt til å informere arbeidsgiver om den sykemeldtes funksjonsevne.  Dette mener de strider mot formålet med og utformingen av Helsepersonelloven og Lov om pasientrettigheter.
-           Alle opplysninger om en pasient som er gjort kjent for legen i et lege-pasientforhold er taushetsbelagt, og kan ikke utleveres uten samtykke eller annet unntak gitt i lov, heter det i en høringsuttalelse fra (9.9 2002)


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?