Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Skjema for sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Skjemaet skal omfatte alle som har opparbeidet rett til lønn under sykdom.  Det vil si arbeidstakere som har vært ansatt i mer enn 14 dager.  Selve sykefraværsberegning består av to faktorer:  avtalte dagsverk og sykemelding(evnt gradert).  Det skal føres fravær for alle tilfeller, selv om det går utover arbeidstakerperioden og kvartal.  En sykdomsperiode skal kun telle som et tilfelle, og registreres i det kvartalet som fraværet starter i.

 

Avtalte dagsverk beregnes ved å gange antall ansatt med antall driftsdager pr.kvartal og stillingsandel. 

Eksempel: En bedrift har 30 ansatte, der 10 jobber heltid og 20 er i 50% stillinger.  Antall driftsdager i januar 2002 var 22.

 

10 personer x 22 x 1,0 (full stilling)                                    = 220 dagsverk

20 personer x 22 x 0,5 (halv stilling)                                  = 220 dagsverk

Avtalte dagsverk januar 2002                                           = 440 dagsverk

 

Sykefravær 

Antallet fraværsdager:

Ved deltidstillinger multipliseres antallet fraværsdager med brøken/prosentsatsen for driftsdager, for eksempel 5 fraværdager x 50% =2,5 fraværsdager. (Dersom en ansatt sin stillingsdel varierer, brukes den stillingsdelen som var gjeldende i lønningsperioden sykdommen inntraff.)

 

Eksempel:

En person 60% stilling er sykemeldt i 2 uker, en periode som dekker 10 avtalte dagsverk for full stilling.  Antall sykefraværsdager = 10 x 60% = 6 dager

Hvis denne personen hadde 50% gradert sykefravær ville regnestykket blitt:

10 x 60% x 50% = 3 dager.

 

Formelen kan summeres slik:

(Avtalte dagsverk for sykeperioden) x (stillingsandel) x (sykefraværsgrad) = sykefraværsdager

 

Registrering av fravær: [se skjema]

Føres i tre kolonner, 1-3 dager (egenmeldt eller legemeldt), 4-16 dager(egenmeldt eller legemeldt) og mer enn 16 dager.

1-3 og 4-16 dager er fravær som dekkes av arbeidsgiver.  Det skilles mellom egenmeldt og legemeldt i begge, og det føres antall tilfeller og antall fraværs dagsverk i hver sin kolonne.

Mer enn 16 dager deles mellom ”I alt” og ”Herav over 8 uker”.  Det er ønskelig å få en oversikt over de ekstra lange fraværene.  Siden det ikke er mulig å


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?