Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Manifest mot mobbing
Del artikkelen med venner og kolleger

For to år siden lanserte statsminister Kjell Magne Bondevik ”Manifest mot mobbing”, der målet var null mobbing i skolen innen 23. september 2004.  Selv om ikke det er nådd, har skolehverdagen blitt betydelig bedre, viser statusrapporten som ble lagt frem i dag. 

 

Arbeidet mot mobbing har gitt resultater.  En fersk meningsmåling viser at 50 prosent mener at det gjøres mer mot mobbing i deres nærmiljø nå enn for to år siden.  Og, hele 85 prosent mener at skolens arbeid mot mobbing nytter.

 

- Vi er glad for å se at vårt nasjonale krafttak mot mobbing har ført til at folk har engasjert seg lokalt. Manifestet har satt arbeid mot mobbing på dagsorden i barnehager, skoler, fritidsmiljø, i hjemmene og ellers i nærmiljøet. Til sammen bidrar de mange nasjonale og lokale tiltakene til et varmere samfunn, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Hva er mobbing?
Mobbing er når en gruppe eller en person gjentatte ganger og over tid plager et offer. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom plagere og offer. Mobbing er et virkemiddel for at plagerne skal tilegne seg makt slik at de kan oppnå personlige fordeler. Plagingen utføres av hele gruppen av overgripere eller av ett eller flere medlemmer på vegne av gruppen.

(Kilde: Manifest mot Mobbing)

Manifest mot mobbing ble undertetgnet av statsminster Kjell Magne Bondevik, Utdanningsforbundet, Kommunenes Sentralforbund og Foreldreutvalget for grunnskolen 23. september i fjor.  Senere har også Barne- og familiedepartementet sluttet seg til arbeidet.  Spesielt har det vært satset på grunnskolen, men arbeidet har blitt styrket med tiltak også i barnehager og i barn og unges fritidsmiljøer.  Hovedansvaret for arbeidet har Utdannings- og forskningsdepartementet hatt.

 

Manifest mot mobbing har ført til økt oppmerksomhet om mobbing og hva som skal til for å stoppe den. Rundt 80 prosent av befolkningen mener at mobbing har blitt et mer aktuelt tema i løpet av manifestperioden.

 

Positiv trend

Undersøkelsen gjort av Senter for atferdsforskning viser at i 1995, 1998 og 2001 økte mobbingen i grunnskolen med hele 70 prosent.  Den fjerde undersøkelsen senteret foretok våren 2004, viser at den negative utviklingen er snudd. Det er registrert en reduksjon i mobbingen på grovt regnet 30 prosent i perioden 2001 til 2004, basert på innrapporterte data fra 21 000 elever i 360 norske skoler fra 4. til 7. klassetrinn. I manifestperioden har alle landets grunnskoler fått tilbud om å delta i mobbeprogrammene Zero eller Olweus. Helt nye tall fra Dan Olweus viser at andelen mobbede elever er redusert med 34 prosent etter bruk av hans program. 

 

-      


Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?