Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivet integrerer
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. september trådte en ny introduksjonsordning i kraft, som vil gi  innvandrere en mulighet til å komme i jobb tidligere.  Erfaringer IGOR har gjort i sitt arbeid, viser at opplevelsen av diskriminering er større utenfor arbeidslivet enn innenfor.

IGOR har i lang tid arbeidet med integrering av innvandrere i  arbeidslivet, og har med sitt arbeid satt fokus på en viktig ressurs i mange bedrifter.  Ved siden av å være en viktig sosial arena, viser erfaringer IGOR har gjort i sitt arbeid, at innvandrere ønsker en jobb der de kan bidra i samfunnet med sin kompetanse. 

Fornøyd med å arbeide
IGOR har i stor grad opplevd at innvandrere er fornøyd med det arbeidet de har.  Selv om arbeidet ikke alltid samsvarer med deres kompetanse, er det viktigste for dem å kunne bidra med sin kunnskap og være en del av et nettverk.  Svært få kommer til Norge for å utnytte trygdesystemet.
-           Alle deltakerne er tilfreds med å ha en jobb, så langt vi ser, og de aller fleste trives i sin jobb.  Opplevelsen av diskriminering er større utenfor arbeidslivet enn innenfor, sier Wenche Berge i IGOR til absentia.no.

Allikevel føler innvandrere at de må yte ekstra for å bevise at de er dyktige nok.  -            Deltakere i våre undersøkelser opplever det som svært positivt å få en jobb, men terskelen inn i arbeidslivet kan være høy.   Når de først er kommet innenfor arbeidslivet opplever de å måtte stå på ekstra "for å bevise sin dyktighet", noe de selv mener også slår positivt ut på fravær i denne gruppen, forklarer Berge.

For å bli godtatt av medarbeiderne føler innvandrere at de må arbeide mer effektivt, prestere mer og levere høyere kvalitet, for å bli verdsatt på lik linje med nordmenn.

Wenche Berge har sammen med Natalia Osorio Rustad lang erfaring i arbeid med integrering av innvandrere.  Rustad har integreringsprosesser og kulturelt mangfold som sitt arbeidsområde i IGOR.

Introduksjonsordning
Stortinget har vedtatt å innføre en introduksjonsordning i alle kommuner som bosetter flyktninger.  Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere trer i kraft som en obligatorisk ordning fra 1. september 2004.  Hensikten med den nye ordningen er en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger.

Sammen med KS, HSH og Kommunal- og regionaldepartementet ønsker NHO å gjøre samarbeidet for integrering mellom det offentlige og det private bedre.  Med prosjektet ”Det er lov å prøve seg – også i arbeidslivet”, ønsker NHO å hjelpe innvandrere med en enklere start i arbeidslivet.
-           Det angår oss alle. Våre holdninger og daglige handlinger som arbeidsgivere, ansatte, foreldre og naboer er det som skaper grunnlag for integrering – også i arbeidslivet, sier Finn Bergesen jr., adm. direktør i NHO.

Med arbeidspraksis og språktrening fra introduksjonsprogrammet vil flere kunne møte arbeidslivet bedre forberedt.
-            Språkkunnskaper omtales som en nødvendighet av dem vi har vært i kontakt med, og de oppgir språkkunnskaper som basiskunnskap for integrering.  Alle har gått på kurs eller skole, og de fleste oppgir arbeidslivet som en videre læreplass for språk.&n


Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?