Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykehusene behandler stadig flere
Del artikkelen med venner og kolleger

Sykehusene i Norge har stadig høyere aktivitet, og behandlet ni prosent flere pasienter i 2003 enn året før.

De somatiske sykehusene hadde i fjor over 1,25 millioner sykehusopphold, i tillegg til 3,2 millioner polikliniske konsultasjoner. Kostnadene har imidlertid ikke økt tilsvarende. Det viser tall fra Sintef Helse.

-          Aldri før har det vært behandlet så mange pasienter ved norske sykehus og dette uten at kostnadene har økt i samme grad. Det er meget gledelig at det ser ut til at spesialisthelsetjenesten i 2003 klarte å drive på en mer effektiv måte enn tidligere år, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Fornøyd
Gabrielsen er fornøyd med at hver behandler ved sykehusene tok hånd om flere pasienter enn tidligere, samtidig som kostnadene per sykehusopphold sank.

Det har vært en langt større økning i antall dagopphold enn i antall døgnopphold, noe helse- og omsorgsministeren mener kan forklares med at behandling og utredning som tidligere krevde innleggelser nå foretas som dagbehandling. Eksempler på dette er hjerteutredning og cytostatikabehandling ved kreft.

-          Det er også en langt sterkere økning i planlagte innleggelser enn øyeblikkelig-hjelp innleggelser. Dette viser en positiv utvikling både for pasientene og ressursbruken i sykehusene, uttaler Gabrielsen i en pressemelding.

Ikke alle like gode
Alle sykehusene er imidlertid ikke like effektive, og forskjellene er store både mellom regionene og hvert enkelt sykehus. Gabrielsen mener dette betyr at det må til en kartlegging av praksis på de ulike sykehusene, som igjen kan brukes til å oppnå forbedringer.


Legg til kommentar

07. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?