Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Satser på IA
Del artikkelen med venner og kolleger

Med opprettelsen av Arbeids- og sosialdepartementet, ønsker regjeringen å vise at de satser videre på arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv (IA).  Samtidig oppfordrer arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten alle arbeidsgivere til å ansette flere funksjonshemmede.

Det nye Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) består av deler av det tidligere Sosialdepartementet, deler av det tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet og deler av Kommunal- og regionaldepartementet.

-           Opprettelsen er et viktig grep i Regjeringens arbeid for et mer inkluderende samfunn, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

ASD har blant annet ansvaret for Aetat, Arbeidstilsynet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Trygdeetaten, Trygderetten, Petroleumstilsynet, Pensjonstrygden for sjømenn og Statens institutt for rusmiddelforskning.

Sats på funksjonshemmede
Høybråten har i disse dager sendt et brev til landets arbeidsgiverorganisasjoner, hvor han oppfordrer arbeidsgivere i næringsliv og kommuner til i størst mulig grad å sette seg konkrete og forpliktende mål for delmål II og III i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Delmålene omhandler arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og eldre.

-           Regjeringen har nylig lagt fram en handlingsplan for rekruttering av personer med redusert funksjonsevne i statlig sektor. Målet i denne planen er at fem prosent av alle nyansatte i staten de neste to årene skal være arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, sa Høybråten.

Blant bedriftene som kan vise til gode resultater som en følge av godt IA-arbeid er Kongsberg Automotive.  Her har fokuset omfattet alle delmål i IA-avtalen, og spesielt har man gått langt i å legge forholdene til rette for funksjonshemmede.  Høybråten besøkte bedriften, og berømmet deres innsats for en mer inkluderende hverdag.
-           Jeg vil oppfordre alle arbeidsgivere i næringslivet og kommunene til å sette seg mål om og lage handlingsplaner for å få ansatt flere funksjonshemmede, sa arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

-           Bedriften opererer på verdensmarkedet med sine produkter, men er også en suksess når det gjelder inkluderende arbeidsliv, konkluderte ministeren.

[Besøk ASD sine nettsider]
[Les pressemelding fra ASD]

a>
x;>online bookx;>online bookx;>online book (5.10 2004)

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?