Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Endringer i sykelønnsordning
Del artikkelen med venner og kolleger

LO og NHO er svært kritiske til regjeringen sitt budsjettforslag som inneholder store endringer i sykelønnsordningen.  Endringene bryter med avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, og LO-leder Gerd-Liv Valla krever at forslaget blir trukket tilbake.

-            Regjeringen foreslår å øke arbeidsgiveransvaret for sykepenger. Arbeidsgiver skal betale 10 prosent av sykepengene i trygdeperioden, samtidig som den tiden hvor arbeidsgiver betaler full lønn reduseres fra 16 til 14 dager. Et økonomisk medansvar ble allerede foreslått av Sandmanutvalget i 2000. Det vil være et godt incentiv for arbeidsgivere til å forebygge det trygdefinansierte langtidsfraværet, som har økt kraftig i de senere årene, sa finansminister Per-Kristian Foss.

Partene i arbeidslivet reagerte sterkt på regjeringens forslag om endringer i sykelønnsordningen, en ordning som tidligere var fredet som en del av arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).  Regjeringen foreslo også i fjor å gjøre endringer i sykelønnen, noe som endte med en avtale der partene i arbeidslivet og regjeringen skrev under på følgende formulering:

"Regjeringen vil ikke foreslå overfor Stortinget at det i avtaleperioden gjøres endringer i dagens sykelønnsordning verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere med mindre alle parter i avtalen er enige om det."

-            Regjeringens forslag om å gi arbeidsgiverne en større egenandel i sykelønnsordningen, er et klart brudd på avtalen om et inkluderende arbeidsliv, sier LO-leder Gerd-Liv Valla.

Hun får støtte fra NHO-leder Finn Bergesen jr.:
- Avtalen er nå i fare etter at Regjeringen på denne måten foreslår å ensidig velte mer av kostnadene for sykefraværet over på arbeidsgiverne, sier Bergesen.

Økonomi
Sykefraværet koster den norske stat milliarder hvert år, og hvis målene i IA-avtalen hadde vært nådd ville det gitt finansminister Per Kristian Foss 5 milliarder ekstra å forvalte.  8,5 millioner sykefraværsdager kunne vært spart.
-           Nå må vi slutte å bare se på sykefraværet.  Det er på tide å gjøre noe med det, sa finansminister Per Kristian Foss.

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten støtter Foss, og mener at endringene er nødvendige for at bedriftene skal ta arbeidet med sykefravær på alvor.
            Utviklingen i sykefraværet så langt tilsier at det er nødvendig med økonomiske insentiver for å gjøre det lønnsomt for virksomhetene å forebygge og redusere langtidsfravær, sier Høybråten.

Lavere sykefravær
De to siste kvartalene viser at sykefraværet nå er på vei ned. I 2. kvartal i år falt sykefraværet fra 7,8 til 7,2 prosent. Det er nedgangen i sykefraværet i privat sektor, og spesielt industrien som har trukket det samlede fraværet i riktig retning.
-           Det er derfor uforståelig at Regjeringen i denne situasjonen velger å gå vekk fra sine forpliktelser overfor partene, sier Bergesen.

[Se regjeringens forslag til statsbudsjett]
[Les pressemelding fra ASD]
[Les pressemelding fra LO]
[Les pressemelding fra NHO]

oks.c

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?