Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny satsing på distriktene
Del artikkelen med venner og kolleger

Flertallet i Distriktskommisjonen ønsker å videreføre dagens modell med 3 forvaltningsnivåer, men foreslår å erstatte fylkeskommunen med et nytt regionalt nivå.  I tillegg ønsker kommisjonen å sette av noe av landbruksoverføringen på andre næringsprosjekter i distriktene.

Distriktskommisjonen overleverte utredningen ”Livskraftige distrikter og regioner – Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk” til kommunal- og regionalminister Erna Solberg tirsdag 12.oktober.

-           Det er store frustrasjoner i kommune-Norge. De fleste kommuner føler at de har store muligheter til å skape verdier, men mangler verktøyet til å utløse det, sa leder av Distriktskommisjonen, Johan Petter Barlindhaug, da han la fram utredningen om livskraftige distrikter og regioner i dag.

Barlindhaug mener at distriktene har et stort potensial for verdiskapning, men at dagens distriktspolitikk ikke gir kommunene muligheten til å utnytte dette.

Kommisjonens forslag
Distriktskommisjonen anbefaler en rekke endringer i distriktspolitikken.  12 av kommisjonens 15 medlemmer stemte for en videreføring av dagens modell med 3 forvaltningsnivåer.  Fylkeskommunene foreslås imidlertid erstattet av et regionalt nivå av 7 regioner, som skal ha både mer penger og makt enn dagens fylkeskommuner.  Hovedoppgavene for det regionale nivået vil være infrastruktur og samferdsel, utdanning og forskning, næringsutvikling, kultur og idrett, samt kommuneoverskridende areal og ressursforvaltning.

Kommisjonen foreslår at det skal flyttes betydelig makt fra staten til regioner og kommuner.   Man anbefaler at dagens kommuner blir færre og større, og åpner også for tvangssammenslåinger. Samtidig skal nasjonale hensyn tas vare på gjennom statlige rammer, som lovgivning, økonomi og styringssignaler.

Deler av landbruksoverføringene foreslås brukt på andre næringsprosjekter.  Under presentasjonen av utredningen ble det lagt vekt på satsing på en landbruksbasert og næringsnøytral bygdeutvikling, samt en grønn sektor.

Positiv respons
NHO var blant de første til å gi sin støtte til kommisjonens konklusjoner.  Man håper at et nytt regionalt nivå vil kunne ha mer legitimitet og større mulighet for å kunne påvirke og utvikle næringspolitikken, samferdselspolitikken, kultur og miljø.
-           Det er spennende at Distriktskommisjonen foreslår en sterk regional næringspolitikk gjennom desentralisering av makt til et nytt regionalt nivå. I hele Europa er det en tydelig trend at regioner utgjør baser for økonomisk utvikling. Gjennom nye partnerskap mellom myndigheter, bedrifter, høyskoler og forskning brukes regionale fortrinn for å oppnå økt vekst, sier direktør for næringspolitikk i NHO Siri Bjerke.

NHO peker på utviklingen som har gått mot en mer sektorstyrt politikk.  Et nytt regionalt nivå vil kunne skape en større helhetlig og regionalt tilpasset politikk.
-           Vi har allerede tatt opp noen av disse viktige spørsmålene i arbeidet med vårt nye næringspolitiske program. Det er viktig at vi nå verken låser debatten eller legger kommisjonens forslag i en skuff. Dette er viktige spørsmål, og jeg forventer en politisk oppfølging fra regjeringen, sier Siri Bjerke.

Leder for Senterpartiet Åslaug Haga, mener at Distriktskommisjonen tar et viktig steg vekk fra regjeringens distriktspolitikk, og lover at Senterpartiet vil følge opp kommisjonens utredning i Stortinget.
-           Den tverrpolitiske Distriktskommisjonen tar et kraftig oppgjør med regjeringens distriktspolitikk, og anbefaler at det satses tungt på distriktspolitiske virkemidler som Bondevik-regjeringen har brukt de siste tre årene på å avvikle. Senterpartiet skal nå sørge for at Distriktskommisjonens arbeid ikke blir lagt i en skuff, og vi vil jobbe for at forslagene fra kommisjonen blir vedtatt i Stortinget, sier Sp-leder Åslaug Haga.

[Les pressemelding fra KRD]
[ (12.10 2004)


Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?