Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Gi plass til alle
Del artikkelen med venner og kolleger

Trygdeetaten setter i disse dager i gang en plakatkampanje med mål om å gjøre folk oppmerksomme på arbeidsevnen til folk med redusert funksjonsevne.  Kampanjen er en videreføring av sommerens kampanje.

Mange holdes utenfor arbeidslivet på grunn av andres fordommer eller mangel på kunnskap. I juni satte trygdeetaten søkelyset på arbeidsevnen til personer med en funksjonshemning, gjennom en plakatkampanje på busser i hele landet fra 18 juni til 1. juli. I høst blir plakatene annonsert i Ukeavisen Ledelse.

Gi plass til alle
-         
Et inkluderende arbeidsliv (IA) har som mål å gi plass til alle som kan og vil arbeide, men fortsatt har vi et arbeidsliv som har for lite rom for mennesker som trenger en tilpasning av arbeidsplassen, sier prosjektdirektør Tone Mørk i Prosjekt for inkluderende arbeidsliv i Rikstrygdeverket.

Gode linker
Det finnes ulike støtteordninger beregnet på arbeidstakere med behov for spesiell tilrettelegging. På trygdeetatens nettside om hjelpemidler får du mer informasjon om hvilke offentlige støtteordninger som finnes.

Trygdeetaten har også gitt ut heftet Gode eksempler - Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet. (pdf) Mer informasjon kan fås hos trygdeetatens arbeidslivssentre.

Hun håper at plakatkampanjen kan bidra til å få flere mennesker med redusert funksjonsevne i arbeid, som er et av målene med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.


Ofte lite som skal til
Mørk forteller at det er ofte lite som skal til for å skape en funksjonell arbeidsplass for ansatte med behov for en form for tilrettelegging.
-           Virksomheter som har erfaring med dette, gir positive tilbakemeldinger. Med eller uten støtte fra det offentlige, opplever de at det går lettere enn de på forhånd hadde trodd. De har i tillegg fått tilført kompetanse og verdier de ikke hadde tidligere, og mange forteller også at arbeidsmiljøet har blitt bedre og mer sammensveiset, sier Mørk.

Utfordrer holdninger
De fem motivene har sitt utspring i plakater som ansatte ved trygdeetatens arbeidslivssentra og hjelpemiddelsentralene ble utfordret til å lage for å synliggjøre sin egen kompetanse. Deltakerne fikk i oppgave å lage tenkte reklameplakater som formidlet deres felles kompetanse og som utfordret den generelle holdningen til funksjonshemmede og deres plass i arbeidslivet. Disse plakatene er blitt videreutviklet av et reklamebyrå.

I anledning den internasjonale kongressen Rehabilitation International (RI) som fant sted 21.–24. juni på Oslo Congress Center på Lillestrøm, ble det også laget tre engelske versjoner. Disse plakatene ble hengt opp på togene som fraktet de omkring 1000 kongressdeltakerne fra Gardermoen og til Lillestrøm og Oslo. Interessen for disse plakatene var stor, både i papirutgave og elektronisk versjon.

[Besøk Trygdeetaten sine nettsider]

Kilde: Trygdeetaten.no

>book

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?