Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsliv uten mobbing
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv (IA) fortsetter med større og bredere fokus.  Under en regional konferanse i Ålesund, understreket arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten at nulltoleranse mot mobbing i arbeidslivet er en nødvendighet for et inkluderende arbeidsliv. 

Konferansen om mobbing på arbeidsplassen, ble arrangert av Trygdeetatens arbeidslivssenter i Møre og Romsdal og Arbeidstilsynets 9. distrikt.

Bred vei inn i arbeidslivet
Som leder for det nye Arbeids- og sosialdepartementet, har Høybråten stor tro på effektene av den gode koblingen mellom trygd, sosialtjenester og arbeidsliv.  Han mener det vil gi gevinst for den enkelte, både de som er en del av arbeidslivet og de som ønsker å bli det.  Målet er at veien inn i arbeidslivet skal bli bredere, ved å inkludere flere.  Samtidig skal veien ut blir smalere, slik at færre føler seg presset ut.  

Et arbeidsliv der mobbing er en utbredt del av hverdagen, er ikke inkluderende.

-           En aktiv satsning mot mobbing i arbeidslivet er et sentralt og viktig virkemiddel for å hindre utstøting. Men denne problematikken handler ikke først og fremst om sysselsetting og kutt i statens utgifter til sykefravær. Det handler om menneskeverd og dypest sett om også å ta vare på sin neste – enten det er på arbeidsplassen eller i livet for øvrig. Mobbing er ikke det mest utbredte arbeidsmiljøproblemet i norsk arbeidsliv, men dette må ikke bli en unnskyldning for å ikke ta tak i det. Vi kan ikke være oss bekjent et arbeidsliv som tilfører enkeltindivider store psykiske problemer. Konsekvensene av mobbing i arbeidslivet er store og alvorlige for de som rammes. Mobbing har ingenting i et inkluderende arbeidsliv å gjøre, og både vi som myndigheter og deltakerne i arbeidslivet i alle ledd må våge å ta et klart standpunkt mot mobbing, sa Høybråten i sitt innlegg.

100 000 mobbes daglig
Hver dag mobbes vel 100 000 arbeidstakere på arbeidsplassen i følge Landsforeningen mot mobbing (LMM).  Dobbelt så mange har blitt utsatt for mobbing.  Dette tok også statsminister Kjell Magne  Bondevik opp under sin nyttårstale.  Han ønsket en større fokus på et stort problem i arbeidslivet.
-           Om lag 200 000 voksne blir utsatt for mobbing på jobben, halvparten av dem daglig. Beregninger som både LO og Landsforeningen mot mobbing i arbeidslivet har gjort antyder dette. Arbeidstilsynet mener at selvmord med bakgrunn i mobbing forekommer hyppigere enn dødsulykker på norske arbeidsplasser. Vi snakker kanskje om 100 slike ulykkelige hendelser i året, sa statsministeren i sin nyttårstale.

Økt bevisthet
Høybråten sa i sitt innlegg at regjeringen vil jobbe for å øke kunnskapen om mobbing og hvordan man best går frem i arbeidet med mobbing.  Mange arbeidsgivere ønsker å gjøre noe med mobbingen, men er usikre på hvilke grep de bør ta. 
-            Regjeringen ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om dette viktige temaet, og på den måten medvirke til at hver enkelt virksomhet får systemer som primært sett ikke gir grobunn for mobbing, og som – dersom mobbing og helseskadelige konflikter skulle oppstå – fanger det opp tidsnok til å minimalisere skaden for de involverte, forklarte ministeren.

De siste års kampanjer mot mobbing i skolene har gitt gode resultater, og Høybråten ønsker å samle alle gode krefter for å oppnå liknende resultater i arbeidslivet.  Blant sentrale virksomheter trakk Høybråten frem Arbeidstilsynet og Trygdeetatens arbeidslivssenter.

(21.10 2004)


Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?