Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ungdomsundersøkelsen 2002
Del artikkelen med venner og kolleger

Ungdoms bruk av rusmidler ser ut til å ha stabilisert seg det siste året. Det viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS. Undersøkelsen viser at den relativt dramatiske økningen i alkoholforbruket blant ungdom mellom 15 og 20 år som vi har sett de siste årene, ser ut til å ha stanset opp. Det samme gjelder den eksperimenterende bruken av narkotiske stoffer.

Om undersøkelsen
SIRUS foretar hvert år en spørreskjemaundersøkelse om bruk av rusmiddeler blant ungdom i alderen 15 til 20 år. Fra 1990 er det årlig blitt gjennomført en landsomfattende undersøkelse og en undersøkelse som bare omfatter Oslo. Begge undersøkelsen skjer ved at et representativt utvalg ungdom mellom 15 og 20 år svarer på det samme spørreskjemaet, et utvalg ungdom som bor i Oslo og et som omfatter hele landet, inkludert Oslo.

Nedgang i alkoholforbruket
Forbruket av alkohol blant ungdom har vist en dramatisk økning de siste årene. I første halvdel av 1990 tallet var det beregnede alkoholforbruket blant ungdom mellom 15 og 20 år på landsbasis, omkring 3 liter ren alkohol. Frem til 2000 og 2001 steg dette med nesten 2 liter til 5 liter ren alkohol i året.
2002 undersøkelsen viser derimot en nedgang i alkoholforbruket blant ungdom på nesten 0,5 liter ren alkohol.

Gutter drikker mest 
Undersøkelsen viser ikke overraskende at gutter drikker klart mer alkohol enn jenter. Dette er imidlertid i ferd med å jevne seg ut. Nedgangen i alkoholforbruket er klart størst blant gutter. Tidligere drakk guttene nesten dobbelt så mye som jentene, men i løpet av de siste 10 årene er alkoholforbruket til jentene økt og er i dag bare omkring 30 prosent lavere enn guttenes.

Ungdom i Oslo drikker klart mest i forhold til ungdom ellers i landet. Oslo guttene drikker nesten en liter mer ren alkohol i året enn hva ungdom på landsbasis gjør.

Nedgang også i bruken av illegale stoffer
Også når det gjelder bruken av ulike narkotiske stoffer blant ungdom i alderen 15 til 20 år, ser den økningen vi har hatt de siste årene ut til å ha stoppet opp. I 1998-2000 oppgav 18 til 19 prosent av ungdom mellom 15 og 20 år at de noen gang hadde brukt cannabis. I de to siste årenes undersøkelser har dette tallet sunket til henholdsvis 17 prosent i 2001 og 15 prosent i 2002.
Andelen som sier de har brukt cannabis i løpet av de siste seks månedene har også sunket fra omkring 10 prosent i 2001 til under 7 prosent i 2002.

Blant ungdom som oppgir at de har brukt andre stoffer enn cannabis er det også en utflatning eller nedgang i bruken. Undersøkelsen viser også at andelen av ungdom som uttrykker en positiv holdning til narkotika heller ikke lenger øker. De siste årene har rundt 10 prosent av 15-20 åringer på landsbasis gitt uttrykk for at cannabis bør kunne selges fritt her i landet.

e.com >online book
x;> (7.10 2002)

Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?