Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fraværet stuper
Del artikkelen med venner og kolleger

Bedriftene i prosessindustrien har oppfylt sykefraværmålet i IA-avtalen ett år før tiden.  Med en nedgang på hele 24 prosent bare det siste året, viser de at sykefraværet blir lavere med riktig arbeid.

-           Vi er nå nede på 1993/94-nivået, det vil si det laveste nivå siden PIL ble etablert i 1992, sier fagsjef Tore Hurlen i Prosessindustriens Landsforening (PIL).

Reduksjonen i fraværet har aldri vært lignende.  Mens sykefraværet i 3. kvartal 2003 i gjennomsnitt for prosessindustrien var på drøyt 6,4 prosent av mulige arbeidsdager (dvs. prosentpoeng), er tallene for 3. kvartal 2004 nede i snaut 4,9 prosent. Dette innebærer en differanse på drøyt 1,5 prosentpoeng som representerer en nedgang på vel 24 prosent.

Det er sykefraværstall for ca 97 prosent av det statistiske grunnlaget som foreligger nå.   PILs fraværsstatistikk omfatter vel 33 000 av i alt 47 000 av årsverkene i PIL.  Tallene fra PIL blir lagt ut før SSB sine landsomfattende tall, men tidlgigere har det vist seg at resten av næringslivet har fulgt utviklingen til PIL.
-           Dette er svært gledelig, og det viser at arbeidet med inkluderende arbeidsliv nytter, sier direktør i NHO, Sigrun Vågeng. Hun mener at det er grunn til å tro at flere NHO-bedrifter vil følge etter.

IA-avtalen innfridd
-           Reduksjonen i 2004 er blitt såpass stor at dersom vi ser på hele utviklingen fra 3. kvartal 2001 og til nå, er IA-målet om 20 prosent reduksjon nådd.  Faktisk er det slik at 3. kvartal i 2004 lå 23 prosent lavere enn 3. kvartal i 2001, sier Hurlen.

-           2001 er referanseåret for IA-avtalens målsettinger. - Forutsatt at nivåendringen som vi nå ser i 3. kvartal i år holder seg i påfølgende kvartaler, må IA-avtalens målsettinger ansees som nådd for dette området i arbeidslivet, ett år før avtalens utløp, sier administrerende direktør i PIL, Stein Lier-Hansen.

Forholdet mellom IA-bedrifter, og bedrifter som ikke har inngått IA-avtalen er også tydelig.  IA-bedriftene har stått for nesten hele reduksjonen i fraværet, noe som underbygger effekten IA har hatt på fraværstallene.

Feil av regjeringen
PIL mener regjeringen bør trekke sitt forslag om endring i sykefraværslønnen, der arbeidsgiverne må betale en større andel av sykelønnen. 
-           Regjeringens forslag om at arbeidsgiverne skal betale andeler av trygdens utgifter fordi vi ikke ser noe reduksjon av disse, synes for prosessindustriens vedkommende derfor ikke å være basert på våre realiteter, sier Tore Hurlen.

Han understreker at PIL sin statistikk i de fleste tilfeller er i tråd med utviklingen i næringslivet for øvrig.
-           Fordi PILs statistikk nesten alltid har fulgt utviklingen i næringslivet for øvrig, er det også rimelig å anta at Regjeringens forslag i budsjettet for 2005 ikke er basert på korrekt status, i alle fall ikke i forhold til næringslivet. Vi håper derfor at Regjeringen nå kan vurdere sitt forslag igjen basert på de nye tall mht. utviklingen av sykefraværet, understreker Hurlen.

[Les pressemelding fra PIL]
[Les pressemelding fra NHO]

oks.com >books
oks.

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?