Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stadig flere velger sykehus
Del artikkelen med venner og kolleger

Fremdeles benytter svært få seg av muligheten til selv å velge behandlingssted.  Men, tall fra SINTEF viser at stadig flere velger sykehus, og andelen er voksende.  Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen ser positivt på utviklingen.

En undersøkelse gjort av SINTEF for Helse- og omsorgsdepartementet, viser at det fortsatt er kun et fåtall som bruker retten til å velge sykehus. Valgfriheten ble kun brukt ved 1,6 prosent av alle planlagte reiser inn til sykehusene i 2003.  Men, bruken er økende.

-           Det er gledelig at pasientene i økende grad benytter seg av sine rettigheter, sier Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

SINTEF har beregnet tallet ved å gjøre en spørreundersøkelse blant pasienter som krysset grenser mellom sykehusenes ordinære opptaksområder på vei fra hjemsted til sykehus. Første kvartal 2003 hadde 45 prosent av disse pasientene brukt fritt sykehusvalg. I første kvartal 2004 var den tilsvarende andelen 54 prosent. Med andre ord en økning på ni prosentpoeng. 

Forventer økt bruk
          Dersom denne trenden holder seg, kan vi vente en betydelig vekst i bruk av fritt sykehusvalg i 2004 og 2005. I tillegg vil aktivitetsveksten som sykehusene nå er inne i, føre til en ytterligere økning i bruk av valgfriheten, sier forsker Karl-Gerhard Hem ved SINTEF Helse.

Ansgar Gabrielsen mener dette kan føre til økt konkurranse om pasienter. 
-           Denne utviklingen viser at sykehusene må være forberedt på økt konkurranse om pasientene, sier Gabrielsen.

Ordningen med fritt sykehusvalg ble fra 1. september i år utvidet slik at ordningen nå gjelder alle offentlige sykehus og distriktsmedisinske sentra og private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak.

Regionale forskjeller
Pasienter i Helseregion Sør bruker valgfriheten oftest. I denne regionen ble valgfriheten benyttet ved drøyt 1,8 prosent av sykehusreisene, mot et landsgjennomsnitt på 1,6 prosent.

Når det gjelder fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion, er den tilsvarende andelen 0,9 prosent landet sett under ett. Her følger de regionale forskjellene et annet mønster. Andelen pasienter som reiser ut av regionen, er klart høyest i Helseregion Nord. Andelen er lavere i helseregionene Midt-Norge og Vest, og lavest i helseregionene Sør og Øst.

[Les pressemelding fra SINTEF]
[Les pressemelding fra HOD]

oks.com >books
oks.com >books=position:a

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?