Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helsebudsjettet
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringens forslag om et stramt budsjett har fått en delt mottagelse.  Selv om helsesektoren har vært et av satsningsområdene, har det også her kommet negative tilbakemeldinger.  Innføringen av at nytt frikortsystem og gjeninnføringen av egenandel på blå resept er blitt diskutert av mange.

-            Innenfor et stramt budsjettopplegg er helse høyt prioritert i statsbudsjettet for 2003.  Pasienter med store helseutgifter skjermes gjennom innføring av et nytt egenandelstak 2, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Egenandelstak 2
Frikortet vil nå bli delt i to.  Den første delen vil være som frikortet er i dag.  Den vil dekke de behandlingsområdene som frikortet tidligere dekket, det vil si legehjelp, psykologhjelp, legemidler, sykepleierartikler på blå resept og reiser i forbindelse med behandling.  Eneste forandring for denne frikortsdelen er innføringen av egenandelstak 1.  Dette taket økes fra 1350 til 1850 kroner i året.
Det nye egenbetalingstaket vil dekke helsetjenester som ikke dekkes av folketrygden.  Fysioterapi, tannbehandling med rett til refusjon, oppholde ved opptreningsinstitusjoner og reiser til utlandet for behandling vil gå inn under egenandelstak 2.  Taket i ordningen settes til 4500 kroner.

- Det er viktig at alle kan få medisinsk hjelp uavhengig av personlig økonomi. Det er derfor positivt at det innføres et tak 2 for egenandeler, noe Legeforeningen lenge har gått inn for. Det er imidlertid svært beklagelig at dette betales ved å heve tak 1 med hele 500 kroner og med økning av egenandelene. Det betyr i praksis at de som vil ha fordel av tak 2 må selv betale det gjennom økte egenandeler og et forhøyet tak 1, bemerker sentralstyremedlem i Legeforeningen Einar Hysing i en kommentar til årets statsbudsjett

Blå resept
I fjorårets statsbudsjett vedtok Stortinget å fjerne egenandelen på blå resept for eldre og uføre fra 1. oktober 2002.  Egenandelen foreslås i tillegg økt fra 360 til 400 kroner, noe som vil spare staten for 400 millioner.  Begrunnelsen for gjeninnføringen er at blå resept nå vil gå inn under den ordinære frikort ordingen.

Frikortet ikke dyrere
Frikortet ble innført i 1984, med et tak på 1350.  Sammenligner man dagens prisnivå med datidens viser det seg at frikortet ikke er høyere enn i 1984.  I tillegg dekker dagens frikort flere tjenester enn tidligere, noe som betyr at antall utstedte frikort har økt fra 140 000 til 900 000.  Regjeringen regner med at 800 000 frikort vil bli utstedt neste år.

Positive tiltak
Fortsatt økt satsning på psykisk helse er en av de positive forslagene regjeringen la fram.  En økning på 670 millioner er en sterk vekst og i tråd med handlingsplanen Stortinget vedtok i 1998.
- Psykiatriplanen følges opp med den sterkeste økningen på ett år siden Stortinget vedtok planen i 1998, sa finansminister Per Kristian Foss i finanstalen.

I tillegg opprettholdes pasientbroen, sykehusene får mer penger og mammografiscreening skal utvides til hele landet. 

a>
(9.10 2002)

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?