Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


100 tiltak for tilgjengelighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten og miljøvernminister Knut Arild Hareide presenterte en femårsplan for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede. Ved hjelp av 100 tiltak skal man gjøre hverdagen enklere for personer med nedsatt funksjonsevne.

I 2005 vil Regjeringen sette av 189 millioner kroner til formålet. Transport, bygninger, uteområder og informasjons- og kommunikasjonsteknologi er prioriterte områder, og blant tiltakene som skal igangsettes først er bedre tilgjengelighet til tog, boliger og offentlige bygninger.  I tillegg vil man gjøre offentlige nettsteder mer brukervennlig for svaksynte og blinde, og innføre nye regler for offentlig innkjøp.

-           Vi inviterer brukerorganisasjonene til å være med på utforming og gjennomføring av ulike tiltak i handlingsplanen som kan gjøre hverdagen bedre og lettere. Å styrke brukermedvirkningen på alle forvaltningsnivåer står sentralt i regjeringens politikk. Regjeringen vil foreslå en lovfesting av fylkeskommunale og kommunale råd for funksjonshemmede, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Sammen med miljøvernminister Knut Arild Hareide, presenterte Høybråten regjeringens planer for et mer inkluderende samfunn.  Hareide påpekte at også det private kan gjøre mye for bedre tilgjengelighet.
-           Det er avgjørende at staten klarer å samarbeide med mange ulike aktører innenfor offentlig virksomhet. Privat sektor har også et viktig ansvar for at omgivelser, produkter og tjenester er tilgjengelige. Økt tilgjengelighet kommer alle grupper i samfunnet til gode, ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Positiv respons
Assisterende generalsekretær for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Jarl Ovesen,  har stor tro på tiltakene, men er bekymret for at regjeringen ikke har satt av nok penger til å kunne gjennomføre planen.
-           Dette har blitt et bra oppslagsverk som viser Regjeringens samlede innsats på tilgjengelighets-området. Men det er alt for lite penger avsatt, sett i lys av at statsråds Høybråtens egne ord om at ”det norske samfunnet er funksjonshemmet”, sier Ovesen.

Trygve Eklund, direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), var svært positiv i sin kommentar til regjeringens nye handlingsplan
-           Et viktig bidrag for å oppnå et mer inkluderende samfunnsliv.  - Handlingsplanen legger premisser også for det videre arbeid med inkluderende arbeidsliv, for eksempel når det gjelder bedret fremkommelighet, sier Eklund.

[Besøk nettstedet for Universell Utforming]

[Les pressemelding fra MD]
[Les pressemelding fra FFO]
[Les pressemelding fra STAMI]

a>
x;> (25.11 2004)

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?