Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Midlertidig ansettelser inkluderer
Del artikkelen med venner og kolleger

Over halvparten av medlemsbedriftene i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) mener at enklere tilgang til midlertidig ansettelse vil fungere inkluderende.  Det viser en nettbasert undersøkelse gjort av HSH.

Undersøkelsen ble gjort på oppfordring fra arbeids- og sosialdepartementet, som krevde at HSH kunne dokumentere det forhold at økt adgang til midlertidige ansettelser på sikt vil kunne medføre flere faste ansettelser og økt inkludering i arbeidslivet.  I løpet av uke 46 og 47 ble det gjennomført en elektronisk undersøkelse blant virksomheter med over 10 ansatte.

Flertall for midlertidig ansettelser
Over halvparten av bedriftene som svarte (53%) tror at økt adgang til midlertidige ansettelser vil føre til at virksomheten vil ansette flere personer uten tidligere arbeidserfaring, med annen etnisk bakgrunn, eldre arbeidstakere etc. enn det man ellers ville ha gjort. 

57% av virksomhetene tror at økt adgang til å ansette midlertidig vil føre til at virksomheten på sikt vil øke arbeidsstokken mer enn det man ellers ville ha gjort.  Og blant disse tror 83% at økningen i arbeidsstokken på sikt også vil føre til en økning i antall faste ansatte

-            Resultatene fra undersøkelsen bekrefter det HSH hele tiden har tilkjennegitt, at økt adgang til midlertidig ansettelse på sikt sannsynligvis vil føre til økning i virksomhetenes arbeidsstokk, herunder flere faste ansatte. Videre indikerer undersøkelsen at økt adgang til midlertidig ansettelse sannsynligvis også vil føre til at personer uten tidligere arbeidserfaring og annen etnisk bakgrunn vil få lettere adgang til arbeidsmarkedet. Økt adgang til midlertidig ansettelse bidrar således til å tilrettelegge og fremme arbeidet for et inkluderende arbeidsliv, sier administrerende direktør Vibeke H. Madsen i HSH.

HSH anmoder nå arbeids- og sosialdepartementet om å få lovfestet muligheten for midlertidig ansettelser i 12 måneder og totalt 18 måneder i løpet av en periode på tre år.  I tillegg ønsker man å få et lovfestet unntak for vikarer inntil 4 år.

[Besøk HSH sine nettsider]
[Les artikkel i Ukeavisen Ledelse]


Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?