Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Svenske ledere tar tak mot mobbing
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. januar 2005 fikk svenske arbeidsgivere større økonomisk ansvar for sykelønnen.  Siden det har stadig flere arbeidsgivere tatt tak i mobbing på arbeidsplassen.

Hver dag mobbes vel 100 000 arbeidstakere på arbeidsplassen i følge Landsforeningen mot mobbing (LMM).  Dobbelt så mange har blitt utsatt for mobbing.  Som en følge av dette blir mange sykemeldt, noe som har vist seg i en sterk økning i antall sykemeldte grunnet psykiske lidelser.

Ønsker en løsning
En følge av den nye sykelønnsordningen i Sverige er at arbeidsgivere tar raskere tak i problemet, slik at man unngår lange konflikter der arbeidstakere og arbeidsplassen er tapende. 

Hva er mobbing?
Mobbing er når en gruppe eller en person gjentatte ganger og over tid plager et offer. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom plagere og offer. Mobbing er et virkemiddel for at plagerne skal tilegne seg makt slik at de kan oppnå personlige fordeler. Plagingen utføres av hele gruppen av overgripere eller av ett eller flere medlemmer på vegne av gruppen.

(Kilde: Manifest mot Mobbing)

Advokat Michael Fischbein på Juristhuset har selv merket at det er blitt enklere å komme til enighet med arbeidsgiverne.  For hans klienter blir resultatet som regel at arbeidsgiver sier opp den ansatte med to til fire årslønner.  Å komme bort fra situasjonen har vist seg å være det beste for den mobbede, er Fishbeins oppfatning.

Ifølge svenske undersøkelser er ni prosent av de sysselsatte blitt mobbet av arbeidskamerater. Av over 26 000 meldte yrkesskader i 2001 gjaldt 1250 mobbing. Tre av fire som anmelder mobbing, er kvinner. Gjennomsnittlig sykefravær for anmeldte tilfeller er 250 dager for menn og 210 dager for kvinner.

Manifest mot mobbing
I Norge har regjeringen satt i gang et holdningsarbeid med ”Manifest mot mobbing”.  Fokus så langt har vært på skoler og organisasjoner for unge, og statsminister Kjell Magne Bondevik er fornøyd med de resultatene prosjektet så langt har gitt.

-           Vi er glad for å se at vårt nasjonale krafttak mot mobbing har ført til at folk har engasjert seg lokalt. Manifestet har satt arbeid mot mobbing på dagsorden i barnehager, skoler, fritidsmiljø, i hjemmene og ellers i nærmiljøet. Til sammen bidrar de mange nasjonale og lokale tiltakene til et varmere samfunn, sier Bondevik.

Fremdeles gjenstår imidlertid mye arbeid før man ser virkelige resultater i arbeidslivet.  Under konferansen om mobbing på arbeidsplassen lovte imidlertid arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten et inkluderende arbeidsliv der mobbing ikke har noe å gjøre.  

-            Konsekvensene av mobbing i arbeidslivet er store og alvorlige for de som rammes. Mobbing har ingenting i et inkluderende arbeidsliv å gjøre, og både vi som myndigheter og deltakerne i arbeidslivet i alle ledd må våge å ta et klart standpunkt mot mobbing, sa Høybråten i sitt innlegg.

(1.8 2005)


Økonomien snakker?

02. august, 2005

Rune

Virker for meg som om det nok en gang er pengene som trekker det lengste strået. Selv om arbeidsgiverne "tar tak" i mobbingen er det ikke problemet som løses. Det er offeret som blir fryst ut at av butikken, mens mobberne fremdeles har arbeid. Riktignok får offeret et par årslønner, men den ekle følelsen sitter igjen sammen med arbeidsledighet. Tror det er mye sterkere å satse på et inkluderende arbeidsliv, enn en kortsiktig løsning der pengene bestemmer.

Legg til kommentar

21. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?