Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres?
Del artikkelen med venner og kolleger

EU-kommisjonen har hørt på regjeringens argumenter og gir i et nytt utkast muligheten for å gjeninnføre en differensiert arbeidsgiveravgift. Finansminister Per K. Foss og kommunal- og regionalminister Erna Solberg er svært positive til endringene.

-           Det er gledelig at utkastet åpner for å gi driftsstøtte i områder med særlig lav befolkningstetthet. Regjeringen ser ut til å vinne fram med gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift i hele Nord-Norge. Kommisjonen lytter til gode argumenter, sier statsråd Erna Solberg.

-           Det gjenstår fortsatt en rekke avklaringer og fortolkninger. Den geografiske avgrensningen av hvor driftsstøtte som differensiert arbeidsgiveravgift kan tillates er derfor ennå ikke avklart. Legger vi utkastet av 15. juli til grunn er det foreløpige inntrykket at vi kan gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift i hele Nord-Norge, påpeker finansminister Per-Kristian Foss.

Usikkerhet
-           Vi vil stå hardt på for å få gjeninnført ordningen også i andre deler av landet, men her knytter det seg usikkerhet til både formuleringer og fortolkninger, sier Foss.

Mye av usikkerheten knytter seg til avgrensningen av hvilke fylker som skal ha en lavere arbeidsgiveravgift. Det er foreslått at regioner som preges av kontinuerlig befolkningsnedgang som skal kunne motta slik støtte, men hvordan dette skal veies mot en generell lav befolkningstetthet er usikkert. For eksempel Oppland og Hedmark har ikke hatt befolkningsnedgang samlet sett, men oppfyller kriteriet om lav befolkningstetthet.

-            Regjeringen vil fortsatt gjøre alt vi kan for å påvirke EU-kommisjonen for å få et regelverk best mulig tilpasset norske utfordringer, sier Erna Solberg.

Lav befolkningstetthet
R
egelverket omhandler også den geografiske avgrensningen for regionalpolitisk investeringsstøtte. Slik støtte foreslås fortsatt å gjelde innenfor områder med befolkningstetthet lavere enn 12,5 personer per km2. Kommisjonens utkast nevner for første gang ordet fleksibilitet knyttet til den geografiske avgrensningen, men kriteriene for denne fleksibiliteten krever presisering i det videre arbeidet.

-            Regjeringen har lagt stor vekt for å få inn muligheter for en viss fleksibilitet i regelverket slik at det skal gjenspeile også våre regionalpolitiske utfordringer. – Derfor er det gledelig at det er tatt inn i det nye utkastet, sier Solberg. Utfordringer knyttet til lav befolkningstetthet og sårbare næringsmiljø følger ikke fylkesgrenser. Derfor er det viktig med en viss grad av fleksibilitet slik at statlig støtte skal kunne møte de utfordringene som faktisk eksisterer.

-           Vi er forsiktige optimister på dette punktet, sier Solberg, som understreker at Regjeringen prioriterer denne saken meget høyt for å sikre at det endelige regelverket gir handlingsrom for en god regionalpolitikk for hele Norge.

[Les pressemelding fra FIN]


Legg til kommentar

09. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?