Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Funksjonshemmede i arbeidslivet
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at ”Informasjonsprosjektet om arbeidstakere som er funksjonshemmet” hadde liten effekt.  Nå satser de videre sammen med STAMI og FaFo i et nytt prosjekt for funksjonshemmede i små bedrifter.

AFI konkluderer i en rapport at informasjonsprosjektet som Næringslivets Hovedorganisasjon, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Aetat stod bak i perioden 1998-2001 hadde liten effekt i arbeidslivet.  Hensikten var å gjøre funksjonshemmede mer synlige i arbeidsmarkedet og gjøre de til en mer aktuell arbeidskraftsressurs.

Få bedrifter har ansatt flere funksjonshemmede arbeidstakere etter prosjektperioden, eller aktivt har søkt etter, men ikke lyktes i å finne funksjonshemmede arbeidstakere etter prosjektperioden.   I tillegg er det få som har konkrete planer om å ansette funksjonshemmede arbeidstakere i løpet av de kommende tre måneder. 

-           Selv om de fleste arbeidsgivere gir uttrykk for å være enige i at funksjonshemmede skal delta på linje med andre i arbeidslivet, fører ikke denne enigheten nødvendigvis til at de selv ansetter funksjonshemmede arbeidstakere, skriver AFI.

Nytt prosjekt
Undersøkelsen viser imidlertid at arbeidsgivere som har ansatt personer med nedsatt funksjonsevne blir mer positivt innstilt på å ansette flere. Dette tyder på at frykten for å redusere funksjonshemmede reduseres ved hjelp av praktisk erfaring.

I samarbeid med STAMIs bedriftshelsesekretariat og FaFo, vil AFI nå delta i forskningsprosjektet "Funksjonshemmede, arbeidsliv og velferdsstat".  Prosjektet skal se på funksjonshemmende og funksjonsfremmende forhold i små bedrifter, og man vil blant annet gjøre en studie av fem virksomheter med mindre enn 20 ansatte innenfor IKT, bygg- og helsebransjen.

Ønsker aktuelle bedrifter
AFI ønsker å komme i kontakt med aktuelle bedrifter (med færre enn 20 ansatte) innen helsebransjen som har sykepleiere som har noe erfaring med å tilrettelegge arbeidsforholdene for medarbeidere med funksjonsnedsettelser (for eksempel ryggproblemer, muskel- og skjelettlidelser eller psykiske lidelser). 

Man ønsker å intervjue ansatte og ledelsen i bedrifter om deres erfaringer med tilretteleggelse av arbeidsplassen.  I tillegg vil man undersøke hvordan det offentlige virkemiddelapparatet fungerer for de små bedriftenes behov.

-           Vi som jobber i STAMIs bedriftshelsesekretariat har god kunnskap om småbedrifter både gjennom arbeid i internasjonale nettverk og gjennom kontakt med bedriftshelsetjenestene som jobber mot mange småbedrifter, sier Odd Bjørnstad i BHT-sekretariatet.

[Les pressemelding fra STAMI]
[Les pressemelding fra AFI]

oks.com >books
x;>b

Legg til kommentar

09. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?