Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vanlig med depresjon ved utbrenthet
Del artikkelen med venner og kolleger

En studie fra det finske arbeidsmiljøinstituttet viser at omtrent halvparten av de som lider av alvorlig utbrenthet også har en eller annen form for depresjon. Risikoen for å få depresjon er større for menn enn for kvinner, til tross for at generell depresjon er mer utbredt blant kvinner.

En nylig publisert artikkel i Journal of Affective Disorders beskriver at ikke alle som lider av arbeidsrelatert utbrenthet oppfyller kriteriene for depresjon. Undersøkelsen som er gjort, baserer seg på et prosjekt Folkhälsoinstitutet har kalt Hälsa 2000. Materialet gir et representativt bilde av helsetilstanden hos den voksne befolkning i Finland.

Så mange som 3267 yrkesaktive finner i alderen 30-64 år deltok i studien, hvorav 2,5 prosent av deltakerne led av alvorlig utbrenthet mens 25 prosent led av en mild form for utbrenthet. Av undersøkelsen gikk det også fram at utbrenthet var mer vanlig hos de som var deprimerte i undersøkelsesperioden, enn hos personene som hadde vært deprimerte før.

Ut fra tverrsnittsundersøkelsen kan man imidlertid ikke finne svar på om depresjon er en direkte følge av arbeidsrelatert utbrenthet, eller om depresjonen resulterer i negative opplevelser i forhold til arbeidet.

Ved å konkludere med at depresjon var vanligere blant utbrente menn enn blant utbrente kvinner gjenspeiler det muligens noe av menns forhold til jobben i livet, og hvor viktig den er for menn generelt.

Deprimert eller utbrent?


Bedriftshelsetjenstens tiltak bør ifølge forskerne planlegges med hensyn til både utbrenthet og depresjon. Det er store forskjeller for tiltak som hjelper best mot depresjon, og tiltak som best motvirker utbrenthet.

- Dette er det viktig å huske på. Når bedriftshelsepersonell og leger kommer i kontakt med personer som er utbrente, er det viktig å sjekke om de egentlig er deprimerte. Dette krever nemlig en annen behandling, sier forsker Bjørn Lau ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Behandlingen av depresjon er som oftest individrettet med for eksempel medisinering og psykoterapi, mens man for å innhente seg etter utbrenthet bør få tiltak som fører til en forandring i arbeidsmiljøet. Viktige forebyggende tiltak for å forhindre sykdommene, er å sørge for at arbeidskravene ikke er for høye, at det fins kontinuerlig med ressurser for å utføre arbeidet, samt at det skjer regelmessige utviklinger og forandringer i arbeidsmiljøet.

Arbeidsrelatert utbrenthet

Arbeidshelseloven i Finland forplikter arbeidsgiveren å
undersøke og holde seg oppdatert for å utarbeide og forsøke å få bukt med belastningsfaktorer som innebærer en risiko for arbeidstakerens helse.

Arbeidsrelatert utbrenthet er et langvarig stressbetont syndrom som utvikles som produkt av fortløpende arbeidsstress. Det kan karakteriseres som en krise i arbeidstakerens relasjon til sitt arbeide.

[Les artikkel fra STAMI]
[Les artikkel fra Institutet för arbetshygien, Finland]


Legg til kommentar

21. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?