Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


For lett å bli sykemeldt?
Del artikkelen med venner og kolleger

Trygdedirektør Arild Sundberg gikk i forrige uke ut i media og refset legene for at de ikke utfører sin plikt til å vurdere arbeidsevnen til den enkelte sykemeldte arbeidstager. Leder i Alment praktiserende lægersforening Kjell Maartmann-Moe sier til absentia.no at han synes trygdedirektøren går hardt ut, og Maartmann-Moe mener vi trenger et kulturskifte.

Maartmann-Moe stiller seg spørrende til trygdedirektørens uttalelser, han mener Den norske  Lægeforeningen har et ryddig forhold til sykemeldinger og det som må avgjøres er hva slags kultur vi skal ha for sykemeldinger og funksjonsvurdering av sykemeldte.

Dialogen flyttes til arbeidsplassen
Problemet med å avgjøre om noen her helt eller delvis ufør er vanskelig å behandle. Hvor skal dette avgjøres? 
-            Hovedprinsippet må være å flytte ansvaret for å avgjøre om noen er helt eller delvis ufør, ut av legekontoret og over i dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på arbeidsplassen, sier Maartmann-Moe.

Taushetsplikten
Et av problemene til legene når det kommer til funksjonsvurdering av sykemeldte er taushetsplikten. Hvor mye informasjon om pasienten skal legene gi videre til arbeidsgiver.
-            Taushetsplikten er truet. Det å avgi en fornuftig funksjonsvurdering uten å bryte taushetsplikten er en hårfin balansegang, sier Maartmann-Moe.

Felles begrepsapparat
Maartmann-Moe etterlyser et felles begrepsapparat med trygde kontorene. Selv om Den norske lægeforening har vært med på å utforme skjemaet for funksjonsvurdering understreker Maartmann-Moe at det er et problem at legene ikke har ensartet ordbruk med trygdekontorene. Hva vil det si å ha vondt i ryggen, hvor lenge kan vedkommende sitte eller stå er eksempler på problemer som oppstår uten et felles begrepsapparat.

Desillusjonert legekorps
Maartmann-Moe forsikrer at medlemmene hans tar oppgaven med funksjonsvurdering svært alvorlig, i motsetning til hva trygdedirektøren synes å mene. Legenes erfaringer med å bli hørt av trygdekontorene er i beste fall blandet. Dette er inntrykket legene sitter igjen med etter arbeidet med sykemelding II. Uten at ordningen med sykemelding II ble evaluert kom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, og som en følge av den legers plikt om funksjonsvurdering. Staten viser ikke noen interesse for å honorere legene for at de skal gjennomføre funksjonsvurdering, dette fører til at legene oppfordres til å ikke bruke mer tid enn 10 minutter til dette.
-            Legekorpset er nok noe desillusjonert i forhold til dette, men vi driver med motivasjonsarbeid i rekkene, forsikrer Maartmann-Moe.
Han tror også dette vil bli bedre over tid ettersom flere og flere bedrifter blir med i IA-avtalen og det blir en innarbeidet kultur å utføre funksjonsvurderinger. 

 

[Les mer i Aftenposten]

e.com >online book
x;>online bookx

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?