Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Seniorenes kompetanse viktig
Del artikkelen med venner og kolleger

Trygdeetatens Livsfaseprosjekt har understreket hvor viktig det er å beholde seniorenes kompetanse i en ny arbeids- og velferdsetat (NAV).  For at arbeidstakere skal stå lenge i arbeid er man helt avhengig av lederens holdninger, viser den samme undersøkelsen.

Trygdeetaten har svært mange seniorer blant sine ansatte med over 30 prosent av arbeidstakerne mellom 51 og 61 år (2003). De er derfor avhengig av å beholde disse i arbeid så lenge som mulig, og arbeidet med livsfaseprosjektet har gitt gode resultater. Over 40 prosent oppgir at det har bidratt til mer positiv holdning til eldre på arbeidsplassen, og 35 prosent mener det har bidratt til høyere verdsettelse av erfaringskompetanse.

Spesielt erfaringskompetansen blir trukket frem i notatet fra AFI.  Alder gir mer en lengre erfaringsbakgrunn og dermed en større menneskekunnskap.
-           Flere av de vi møtte i Livsfaseprosjektet fremhever at man blir ”rundere med årene”, at man utvikler større sympati med brukere i vanskelige situasjoner når man har opplevd mer selv, og at alder gir trygghet i møte med andre mennesker, sier Hilsen.

Lederne motivasjonskilde
2 av 5 sier i undersøkelsen at de ønsker å jobbe så lenge som mulig.  Og, lederne er den viktigste motivasjonskilden, ettersom hele 61 prosent svarte at en positiv og aktivt oppmuntrende holdning fra lederne veier tungt for valget om å forlenge yrkeskarrieren.

-           Nok en gang får vi bekreftet ledernes sentrale rolle i livsfasepolitikken, sier AFI-forsker Anne Inga Hilsen. Hun har vært ansvarlig for prosjektet som har vært gjennomført  ved fylkestrygdekontoret, arbeidslivsenteret og ett trygdekontor i hvert av de tre fylkene Oslo, Buskerud og Nord-Trøndelag.

NAV gir allerede resultater
Prosjektet har påvist at flere tillitsvalgte i større grad er mer interessert i livsfasepolitikk nå enn ved prosjektets oppstart. Dette mener Hilsen har direkte sammenheng med den nye arbeids- og velferdsetaten.
-           Her blir det kritisk viktig å sikre at seniorenes erfaringer er med i den nye organisasjonen. Mange tillitsvalgte har nok innsett dette. Hvis livsfaseprosjektet i trygdeetaten fører til at tillitsvalgte og verneombud ivaretar seniorene bedre i NAV-prosessen enn de ellers ville ha gjort, har det vært vellykket, sier Hilsen.

[Les pressemelding fra AFI]
[Les artikkel hos seniorpolitikk.no]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online book (19.12 2005)

Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?