Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Friskere innvandrere fra Øst-Europa
Del artikkelen med venner og kolleger

Sykefraværet er høyere blant innvandrere enn i befolkningen generelt. Men, blant bygningsarbeidere fra Øst-Europa er fraværet kun 3,3 prosent sammenlignet med 6,3 prosent for alle arbeidstakere.

Sykefraværet for alle arbeidstakere innen bygge- og anleggsvirksomhet økte med 20 prosent fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009, en økning fra 5,5 til 6,6 prosent. I gruppen innvandrere fra EU-land i Øst-Europa, hvor mange arbeider i denne næringen, var sykefraværsprosenten 2,2 prosent i 2. kvartal 2008 og 3,3 prosent i 2. kvartal 2009, en økning på 50 prosent. Økningen har vært svært stor, men fra et svært lavt nivå. Sykefraværet i 2009 blant østeuropeiske innvandrere er derfor fremdeles langt lavere enn gjennomsnittet for alle arbeidstakere i næringen. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er dominert av yngre menn som har et lavere sykefravær enn kvinner og eldre. Dette tilsier da også at de skulle ha et sykefravær under gjennomsnittet.

Høyere sykefravær blant innvandrere totalt

Det legemeldte sykefraværet for alle bosatte innvandrere mellom 16 og 69 år er høyere enn for alle arbeidstakere bosatt i Norge. Forskjellen var spesielt stor i 2. kvartal 2001. Det legemeldte sykefraværet var da 6,3 prosent blant alle arbeidstakere totalt, mens det var 8,1 for innvandrere totalt, en forskjell på 29 prosent.

I 2. kvartal 2009 var det legemeldte sykefraværet blant alle arbeidstakere på 6,3 prosent, mens det var 6,9 prosent blant innvandrere, en forskjell på 10 prosent. Reduksjonen i forskjellen skyldes at det har kommet mange arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-Europa etter EU-utvidelsen i 2004, og disse har et lavere sykefravær enn alle arbeidstakere under ett.

[Se statistikk hos SSB.no]


Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?