Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Deltidsansatte en ressurs
Del artikkelen med venner og kolleger

Deltidsutvalget gav sin rapport til arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten, med anbefalinger om å ta i bruk de undersysselsatte i større grad.  Høybråten ønsker å finne løsninger som legger forholdene bedre til rette for deltidsansatte.

          Deltidsansatte som vil jobbe mer, er en viktig arbeidskraftressurs for samfunnet, sa arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten da han mandag fikk overrakt rapporten fra Deltidsutvalget.

Rapporten "Kan flere jobbe mer? Deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv" vil nå bli sendt ut på høring.
          Jeg vil lytte til partene i arbeidslivet. De bærer et stort ansvar for at man finner gode løsninger, både for samfunnet som helhet og for den enkelte deltidsarbeidende, sier Høybråten

Utvalget var ledet av tidligere trygdedirektør Eva Birkeland.
          Årsakene til deltidsarbeid er flere og sammensatte, og utvalget har diskutert hvor frivillig dette deltidsarbeidet egentlig er, sier Birkeland.

Hun viser til undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå hvor 16 prosent av de deltidsansatte oppgir at de både kan og vil arbeide mer. I 2. kvartal var det om lag 100.000 slike undersysselansatte personer.

Utvalget er enig om:
·          De undersysselsatte oppfordres til å registrere seg hos Aetat. Aetat bør i sin oppfølging av gruppen stille krav om dokumentasjon av jobbsøkingsaktivitet mv. Langtids undersysselsatte bør prioriteres på tiltak på lik linje med ordinære langtidsledige.
·          Kompetansegivende kurs (for eksempel AMO) tilpasses slik at undersysselsatte i større grad kan benytte seg av dem. Slike kurs kan for eksempel utarbeides og finansieres i samarbeid med arbeidsgiver. Utvalget peker også på at det er viktig at tilpasset opplæring har et tilstrekkelig omfang.
·          De langvarig undersysselsatte prioriteres ved tildeling av mobilitetsfremmende stønader.
·          Utvalget anbefaler forsøk som setter fokus på alternative former for arbeidstidsplanlegging, bemanning og kompetansesammensetning som kan bidra til å redusere ufrivillig deltid, og hvilken betydning dette har for arbeidsmiljøet, tjenestekvalitet og effektiv jobbutføring.

Utvalget er delt i synet på å lovfeste fortrinnsrett for deltidsansatte og rettsstillingen til deltidsansatte som jobber mer enn avtalt arbeidstid.

[Les pressemelding fra ASD]

 

e.com >online book

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?