Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hvor mange alkoholikere finnes det i Norge?
Del artikkelen med venner og kolleger

Det er umulig å finne noe eksakt svar på dette spørsmålet – men man kan definere hva man legger i begrepet ”alkoholiker” eller ”storkonsument” og gjøre beregninger med utgangspunkt i dette. 

Siden det ikke finnes noen klar definisjon av hva en alkoholiker er, og da det derfor heller ikke finnes noe register over alkoholikere, er det umulig å svare direkte på dette spørsmålet. Hvis man derimot definerer hva vi skal mene med en ”storkonsument” kan vi beregne hvor mange slike det finnes. En vanlig definisjon på ”storkonsument” er en som drikker mer enn 10 cl ren alkohol pr. dag i gjennomsnitt over hele året, dvs. 36,5 liter ren alkohol pr år iflg SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning).

Gjennomsnittskonsumet pr innbygger over 15 år er ca 7 liter ren alkohol pr år, og at det er ca 87 % av befolkningen over 15 år som har drukket alkohol siste år, blir gjennomsnittet pr alkoholbruker ca 8 liter ren alkohol pr år. Sammenhengen mellom gjennomsnittsforbruket pr alkoholbruker 15 år og over, og andelen som drikker mer enn 10 cl ren alkohol pr. dag, er estimert av Ole-Jørgen Skog i boken ”Alkohol i Norge” (1985). Ifølge hans beregninger vil 8 liter pr år tilsvare at 2138 personer pr 100 000 drikker mer enn 10 cl pr dag .

Befolkningen i Norge som er 15 år eller mer er pr. 1.1.2000 er beregnet til 3 583 780 personer. Multiplisert med andelen alkoholbrukere (87%) gir dette 3 117 889 alkoholbrukere. Dermed får vi at antall ”storkonsumenter” er :

2138 x 3 117 889/ 100 000 = 66 660

 

Etter dette skal det altså være ca 66 000 ”storkonsumenter” i Norge. En skal imidlertid huske på at tallet er nokså usikkert. Beregner vi en øvre og nedre grense som ett standardavvik til hver side får vi at antallet ”storkonsumenter” ligger et sted mellom 50 000 og 92 000 personer. Det må også gjentas at dette ikke er antall ”alkoholikere” i Norge. Noen kan kanskje drikke såpass store mengder alkohol uten at folk vil karakterisere vedkommende som alkoholiker. Og omvendt vil sikkert mange som drikker mindre enn 10 cl ren alkohol pr. dag helt tydelig ha problemer med sitt alkoholbruk, og kanskje bli karakterisert som ”alkoholiker ”.

Det som blir interessant er hva man definerer selv som ”storkonsum” og ta opp dette som et diskusjonstema på arbeidsplassen for å avstemme egne holdninger og grenser. 7 liter ren alkohol pr år tilsvarer 1,5 flasker vin pr. uke – er du under eller over dette?


Ja jeg synes tallene deres var beskjedne

31. oktober, 2021

holte
31. oktober, 2021
1 innlegg

Legg til som kollega

I følge undersøkelser drikker cirka 10 prosent av voksne i Norge på en måte som medfører stor risiko for helseskade og avhengighet (alkoholisme). Hver tiende nordmann er en storforbruker av alkohol. Disse ti prosentene av befolkningen drikker halvparten av all alkohol som konsumeres i Norge. (Kilde NHI)

Det utgjør nær 300.000

Men jeg vil også påstå at samfunnet har et alkoholproblem. Bare se på kollenfylla, pandemien - og gjenåpninga,etc.

 

Hver dag er det 14.000 fyllekjørere på norske veier. http://www.nrk.no/norge/14.000-i-alkorus-pa-norske-veier-1.11706382

De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkohol er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner. Da er kostnader for helse- og sosialvesenet, for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt kriminalitet inkludert. https://avogtil.no/fakta/de-samfunnsokonomiske-kostnadene-av-alkoholbruk/

En undersøkelse foretatt av Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) i 2011 viser at et flertall av voldstilfellene i de nordiske land er alkoholrelaterte.

I en rapport fra 2013 er hovedfunnet at nær halvparten av dødsbrannene kan relateres til alkohol i følge Norsk brannvernforenings rapport «Alkohol og brann»

Rundt 1200 nordmenn dør årlig av alkohol og I følge aftenposten dør 600.000 europeere av alkohol

200.000 barn gruer seg til jul som følge av alkoholbruken... og alkohol er den største medvirkende årsak til samlivsbrudd, "Me Too", vold, drap og kriminalitet, mm

Listen er endeløs... så det burde gjennomføres en solid nasjonal undersøkelse på alkoholens negative sider og hva den gjør med samfunnet. Det har vi råd til.

Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?