Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Gravid og i jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Gravide har en rekke rettigheter og muligheter i forhold til sin arbeidsplass. Blant annet har man krav på å få sin arbeidsplass tilrettelagt hvis det er behov for det. Trygdeetaten har utarbeidet en veiledning med oversikt over de muligheter de gravide har i arbeid. 

Graviditet er ingen sykdom, og med et normalt svangerskapsforløp vil man ha mulighet til å være i arbeid frem til du går av med fødselspermisjon.  Ved å holde kontakten med arbeidsplassen så lenge som mulig, vil det være enklere å komme tilbake i arbeid etter permisjonen.

Snakk med arbeidsgiver
Trygdeetaten råder gravide til å ta kontakt med arbeidsgiver tidlig, slik at man kan ta nødvendige forholdsregler på arbeidsplassen.  Hvis du har behov for tilpasning av arbeidsoppgavene eller noen form for tilretteleggelse av arbeidsplassen, pålegger arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver gjør dette.

Arbeidsgiver har ansvar for at de ansatte har et trygt og sunt arbeidsmiljø.  Dette gjelder også overfor fosteret, og hvis arbeidet skulle være en fare for fosteret vil også dette føre til endringer i arbeidet.  I tilfeller der den gravide har arbeid som skader fosteret, kan man ha krav på svangerskapspenger.

Svangerskapspenger
Hvis du er frisk, men legen eller jordmor mener ditt arbeid vil være til skade for fosteret, og det ikke er mulig for omplassering eller tilrettelegging, kan du ha rett til svangerskapspenger.  Eksempel på slikt arbeid er arbeid med kjemiske stoffer, fysisk slitsomt arbeid eller arbeid som medfører stressbelastning.

Svangerskapspengene utbetales av trygdekontoret og utgjør det samme som sykepenger.  Svangerskapspengene gis fra det tidspunktet du må slutte i arbeid og fram til tre uker før termindato. Deretter har du rett til fødselspenger etter vanlige regler. Ordningen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Svangerskapsrelatert sykefravær
For sykefravær som følge av svangerskap er det ingen arbeidsgiverperiode.  Det betyr at arbeidsgiver kan søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger, og dermed få refundert sykelønn som utbetales . For at dette skal bli innvilget, må du og arbeidsgiveren din ha forsøkt å gi deg tilpassede arbeidsoppgaver eller vurdert omplassering.

[Se Trygdeetatens brosjyre] (OBS! – PDF-fil)

a>
x;> (19.8 2005)

Legg til kommentar

07. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?