Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Veiledning
Flere bransjer får regelhjelp

Regelhjelp.no utvider sin tjeneste til å gjelde flere bransjer. Dermed kan enda flere bedrifter få en enklere hverdag med gode oversikter for lover og krav for sin bransje.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Urettferdig mobilskatt

Arbeidstakere og arbeidsgivere står side om side i kampen mot mobilskatten. I dagens moderne arbeidsliv er mobiltelefonen et viktig verktøy som gjør hverdagen enklere for alle parter.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Retningslinjer for fjernarbeid

En fjernarbeider er en arbeidstaker som utfører sitt arbeid utenfor arbeidsgivers lokaler. Partene i arbeidslivet har utarbeidet retningslinjer for dette, med bakgrunn i rammeavtalen som gjelder for alle europeiske bedrifter.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Retten til redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere rett til redusert arbeidstid, dersom dette ikke gir vesentlig ulempe for bedriften. Ordningen er beregnet på småbarnsforeldre, personer med omsorgsforpliktelser og eldre eller syke arbeidstakere.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
God respons for Regelhjelp.no

Regelhjelp.no hjelper små og mellomstore bedrifter til å finne de kravene som gjelder for sin bransje. Nettstedet har fått god respons og mange brukere, og i løpet av våren vil flere bransjer kunne benytte seg av tjenesten.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Ny arbeidsmiljølov gir bedre rammer

Sykdom kureres best ved å komme raskt tilbake i arbeid. Det sier Grace Beathe Mathisen i Arbeidslivstelefonen som er positiv til endringene i arbeidsmiljøloven, og tror det vil bli enklere å skape et inkluderende arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Den nye arbeidsmiljøloven
Fra 1. januar 2006 trådte den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Den viderefører den tidligere lovens formål, men skal og ivareta likebehandling, legge til rette for tilpasning og bidra til et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Endringer i lønnsgarantien

Som en følge av et EU-direktiv vil arbeidstakere som er daglig leder eller styremedlem være en del av lønnsgarantiordningen. Ordningen har de siste årene vært mindre i bruk på grunn av færre konkurser. Endringene gjelder fra 1. januar 2006.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Obligatorisk tjenestepensjon

Fra 2006 må alle bedrifter ha en pensjonsordning for sine ansatte. Den nye ordningen vil omfatte over 600 000 arbeidstakere, og skal være et tillegg til folketrygden.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Regelhjelp til næringslivet

Regelhjelp.no skal hjelpe bedrifter med å finne frem i lover og forskrifter, og er en del av arbeidet for et enklere Norge. Foreløpig er ti bransjer dekket, men innen 2007 skal alle bransjer finne sine råd her.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Hva hvis arbeidsgiver ikke betaler?

Hvis lønnen eller feriepengene uteblir er det flere steg man som arbeidstaker kan ta. Manglende lønnsutbetaling kan ha flere årsaker, men i de fleste tilfeller vil arbeidstaker ha sterke kort juridisk. Ved konkurs vil det være aktuelt med lønnsgarantiordningen.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Bedre ordninger ved barns sykdom

Når barnet ditt er sykt, kan du ha krav på omsorgspenger eller pleiepenger fra trygden. Fra 1. juli i år gjelder nye regler som er bedre tilpasset dagens familiesituasjon.

Les hele artikkelen