Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Fritt sykehusvalg

Denne uken offentliggjorde Sosial- og helsedirektoratet informasjon om ni ulike kvalitetsmål på norske sykehus. Målet er et mer riktig fritt sykehusvalg, der denne informasjonen om sykehusene vil gi pasientene et bedre utgangspunkt før de velger behandlingssted.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Nettsted feilinformerer pasienter
Nettstedet sykehusvalg.no kan bli stoppet av Sosial-og helsedirektoratet. Nettstedet feilinformerer om Helse Sør-samarbeid og mangler oppdatert informasjon.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Elektronisk helse
Mange har blitt oppmerksom på de mange helsenettstedene som kommer med råd og anbefalinger om din personlige helse. En undersøkelse gjort i 2001 viser at en av tre nordmenn bruker internett til helseformål. Torsdag 12. juni vil helseminister Dagfinn Høybråten være vert for helseministere fra Europa for å diskutere den teknologiske utviklingen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Økning i egenandelene gir dårligere legetilbud?
I det reviderte nasjonalbudsjettet som nå er lagt frem, foreslår regjeringen å øke egenandelene til allmennlege og spesialist med 10 % og røntgenundersøkelser med 20 %. Og dette skal tre i kraft allerede fra 1. juli.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Velg sykehus på nettet
I går åpnet helseminister Dagfinn Høybråten den nye Internett- og telefontjenesten Fritt sykehusvalg Norge, som gjør at du kun ved noen tastetrykk kan sjekke ventetiden og selv velge hvilket sykehus du vil bli behandlet ved.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Sterkere pasientrettigheter

Regjeringen har foreslått en lovendring i pasientrettighetene som vil gi pasientene rett til individuell behandlingsfrist. Spesialhelsetjenesten får plikt til å sette en frist for behandling, og med dette ønsker regjeringen å sikre alle nødvendig behandling innen rimelig tid. I tillegg innebærer lovendringen en utvidelse av pasientenes mulighet til å benytte private helsetilbud.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Funksjonshemmede i arbeid

Regjeringen satser 30 millioner i et nytt prosjekt som skal få flere funksjonshemmede i arbeid. IT Funk (IT for funksjonshemmede) får økt støtte, og man ønsker å gjøre noe med problemene mange opplever ved bruk av IT-utstyr. Denne satsingen er i tråd med målet om et mer inkluderende arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tiltak mot økende ledighet
Snart er det 100.000 arbeidsledige her i landet og tallet stiger stadig. Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i forrige uke en rekke forslag som skulle få ledigheten ned. Nye statlige byggeprosjekter i kommunene, rassikring, flere tiltaksplasser og stimuleringstiltak overfor næringslivet var noen av forslagene som ble fremmet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Helse-Norge på ett nett
I løpet av 2003 vil nesten alle sykehus og leger her i landet kunne kommunisere elektronisk med hverandre. Hele Helse-Norge blir samlet på ett nett, gjennom ”Si @!” planen. Dette vil gi besparelser på rundt 600 millioner i helsevesenet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Mener pasientbroen var unødvendig
Forskere som har vurdert hvordan regjeringen brukte den såkalte «helsemilliarden» i 2001, konkluderer med at det var unødvendig å bruke så mye penger på å sende pasienter til behandling i utlandet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Mange pasienter betaler for høy egenandel
Leger bryter egenandelregler og tar langt mer i egenandel enn det regelverket tilsier. En nylig publisert rapport fra Sintef Unimed viser at hver femte pasient betaler for mye etter legebesøk. Undersøkelsen ble gjennomført fordi Rikstrygdeverket mottar et stadig økende antall klager fra pasienter som mener legene tar høyere betaling enn hva tariffen tilsier.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Trenger gründerne hjelp?

Dagens arbeidsliv preges av stor fokus på sykefravær og arbeidsmiljø. Den siste tiden har vært tynget av negative tall på arbeidsledighet og mye sykdom. Men, hvordan kan Norge gjøre noe annerledes og skape noe nytt? Ligger forholdene til rette for nye muligheter?

Les hele artikkelen