Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Veiledning
Retningslinjer for fjernarbeid

En fjernarbeider er en arbeidstaker som utfører sitt arbeid utenfor arbeidsgivers lokaler. Partene i arbeidslivet har utarbeidet retningslinjer for dette, med bakgrunn i rammeavtalen som gjelder for alle europeiske bedrifter.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Retten til redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere rett til redusert arbeidstid, dersom dette ikke gir vesentlig ulempe for bedriften. Ordningen er beregnet på småbarnsforeldre, personer med omsorgsforpliktelser og eldre eller syke arbeidstakere.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
God respons for Regelhjelp.no

Regelhjelp.no hjelper små og mellomstore bedrifter til å finne de kravene som gjelder for sin bransje. Nettstedet har fått god respons og mange brukere, og i løpet av våren vil flere bransjer kunne benytte seg av tjenesten.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Ny arbeidsmiljølov gir bedre rammer

Sykdom kureres best ved å komme raskt tilbake i arbeid. Det sier Grace Beathe Mathisen i Arbeidslivstelefonen som er positiv til endringene i arbeidsmiljøloven, og tror det vil bli enklere å skape et inkluderende arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Nettiquette
1 av 2 sjefer overvåker internettvaner

En undersøkelse gjort i Sverige av Datainspektionen viser at annenhver arbeidsgiver overvåker arbeidstakernes bruk av internett. Bare halvparten av disse informerer de ansatte om overvåkningen.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Den nye arbeidsmiljøloven
Fra 1. januar 2006 trådte den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Den viderefører den tidligere lovens formål, men skal og ivareta likebehandling, legge til rette for tilpasning og bidra til et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Endringer i lønnsgarantien

Som en følge av et EU-direktiv vil arbeidstakere som er daglig leder eller styremedlem være en del av lønnsgarantiordningen. Ordningen har de siste årene vært mindre i bruk på grunn av færre konkurser. Endringene gjelder fra 1. januar 2006.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Nettiquette
Datadisiplin

Klare spilleregler for bruk og overvåkning av bedriftens datamaskiner kan forhindre mange vanskelige situasjoner. Torsdag gikk Harald Ankværn av som styreleder i Vinmonopolet etter brudd på personopplysningsloven og anmeldelse av Vinmonopolet til Datatilsynet.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
NHO frykter mer korrupsjon
Den nye regjeringen vil øke grensen for anbudsplikt i kommunene, og Næringslivets Hovedorganisasjon er redd for at dette kan føre til mer kameraderi og mer korrupsjon i offentlig sektor.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Nettiquette
Bedriftens nettiquette

En undersøkelse gjort av Datatilsynet viser at annenhver arbeidstaker mener det er uheldig om arbeidstaker kan se hvem man utveksler epost med. Allikevel er det kun 4 av 10 som har en nettiquette som forteller hvor grensene går.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Obligatorisk tjenestepensjon

Fra 2006 må alle bedrifter ha en pensjonsordning for sine ansatte. Den nye ordningen vil omfatte over 600 000 arbeidstakere, og skal være et tillegg til folketrygden.

Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
LO og NHO med krav

LO og NHO stiller en rekke krav til den nye regjeringen, og begge har motstridende krav om arbeidsmiljøloven. Samtidig melder LOnytt at det nye flertallet allerede har sikret 300 industriarbeidsplasser.

Les hele artikkelen