Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Butikker ikke kredittverdige og går konkurs
Siden 2008 har hele 4 000 butikker gått konkurs, og blant dagens butikker ser det heller ikke bra ut kredittmessig.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Kompetanse og kurs i vekst
Med organisasjonsutvikling i sentrum har Utvikling.org gitt mange bedrifter flinkere medarbeidere med kurs i HMS- og arbeidsmiljøopplæring, kompetanseutvikling, personal- og lederutvikling. I tillegg til å tilby kurs i hele Norge, satser de nå også på nye prosjekter i Europa og Kina.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Med HMS-kompetanse til Kina
Kinesiske arbeidsplasser oppfattes ofte som arbeidsintensive fabrikker der de ufaglærte ansatte jobber lange skift med lite fokus på sikkerhet. Krav til arbeidsmiljø og sikkerhet er imidlertid i endring, og nå eksporterer norske bedrifter HMS-kompetanse til Kina.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Kompetanseløft til frokost
Som Sørlandets største arbeidsmarked ønsker Sørlandsparken Næringsforening å motivere sine virksomheter til å satse på kompetanse innen blant annet oppfølging av sykefravær og nærværsarbeid. Neste uke er det kick-off til frokost med nye kursmuligheter.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Krevende nærtransport
Arbeidsdagen for nærtransportsjåfører er spesielt krevende i følge en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet. Liten medvirkning på egen arbeidssituasjon, vanskelige leveringsforhold og trange lagerfasiliteter er blant årsakene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Årets seniorinitiativ
Med flere seniorpolitiske tiltak har Unibuss i Oslo klart å øke pensjoneringsalderen med 8 år. Derfor er de av Senter for Seniorpolitikk trukket frem som årets seniorinitiativ.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Etterlyser gode BHT-tiltak
Med en utvidet bransjeforskrift og ny godkjenningsordning på plass gjøres det mange grep for at BHT skal få en sentral plass i arbeidet for et godt arbeidsliv, og Fagsekretariatet for BHT oppfordrer alle BHT-er til å bidra i Idébanken God BHT.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
BHT sin rolle i virksomheten
STAMI og Arbeidstilsynet har revidert sin rapport om bedriftshelsetjenestens rolle i virksomhetene. Bedriftene rapporterer i større grad enn BHTene høy innsats for arbeidsmiljø og overvåking av arbeidshelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
De beste arbeidsplassene
IT- og teknologibransjen gjorde rent bord i årets kåring av Norges beste arbeidsplass. Tillit til ledelsen er stikkordet som skiller de beste arbeidsplassene. Les hvilke bedrifter som gikk av med seieren her.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Årets kvinnelige gründer
Elisabet Norderup Michelseon ble kåret til årets kvinnelige gründer på 8. mars. Hennes evne til innovasjon og gjennomføring var avgjørende for juryen i Innovasjon Norge.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Likestillingsprisen til Norges idrettshøgskole
Norges Idrettshøgskole har arbeidet bevisst med likestilling og ble derfor hedret med Likestillingsprisen for 2009. Prisen deles ut til et universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon for å oppfordre til en god kjønnsbalanse i forskningen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Skryter av Female Future
Nærings- og handelsminister Trond Giske roste arbeidet til Female Future under åpningen av NHO-konferanse om kvinner til styrer og ledelse. Han ser på det som helt nødvendig å ta i bruk all kompetanse for å sikre konkurransedyktige bedrifter i Norge.
Les hele artikkelen