Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Er glasset halvfullt eller halvtomt?
Av Turid Linda Remme

Dette er en frase de fleste av oss har fått med seg. Men hva handler det egentlig om? Hvordan kan det ha relevans for arbeidslivet?

I mange år lurte jeg på verdien av dette utsagnet. Fant liksom ikke at det var betydningsfullt. Men ettersom årene har gått har jeg skjønt enkelheten i bildet og samtidig hvor mye det rommer. Omskrevet kunne vi si: - Er det håp eller er det håpløst?– Har jeg sjanse til å få en ny jobb eller ikke? – Tør jeg ta denne samtalen med sjefen eller? Halvfullt er optimisme, og at dette går bra tross alt. Halvtomt er det motsatte.

To ungdommer jeg kjenner har på hver sin kant fått deltidsjobber på matvarebutikker. Den ene forteller om ... Les hele artikkelen

Stress ned før sommerferien
Av Turid Remme

Sommerferien står for døren og på mange arbeidsplasser er det hektisk aktivitet med å få ferdig arbeidsoppgaver, ferielister og annet før sommeren.

Hjemme planlegger vi ferieturen, steller i hagen og vil gjerne rekke å male gjerdet også før vi reiser. Hvem har vel ikke opplevd å ha hvilepuls på nærmere 100 de siste dagene på jobb før ferien, med en lang ”måbaregjøredetteogsåliste”.

Alt skal gjøres før ferien, både hjemme og på jobb! For etterpå er sommeren veldig snart over og høstens planer og gjøremål på jobben står i kø, og så er det for seint å male, e... Les hele artikkelen

Tilrettelegging for gravide i arbeid—en omsorgsplikt
Av Turid Remme

Er det slik at de gravide er sykere nå enn før? Sykefraværsstatistikken tyder på det, gravide står for ca. en tredjedel av alle fraværsdager for kvinner mellom 20 og 39 år. Men er det virkelig slik?

Overlege og forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Petter Kristensen, sier han ikke har sett noen overbevisende data som tyder på at dagens gravide virkelig er sykere enn før – men det ser ut til at terskelen for å sykmelde seg er blitt lavere.

Forklaringen på dette er mangesidig. Det kan skyldes at arbeidslivet er blitt tøffere – eller at det er mer allment akseptert å sykmelde seg for graviditetsplager. Kanskje også legene kjenner seg presset til &a... Les hele artikkelen

Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne
Av Grace B. Mathisen

I forrige nyhetsbrev skrev vi om inkluderende arbeidsliv (IA) og IA-avtalen. Delmål 2 i IAa-vtalen er å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Innsatsen for å nå dette delmålet skal fra 2012 styrkes gjennom at Regjeringen iverksetter en jobbstrategi for at spesielt unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne ikke skal bli varig utestengt eller utstøtt fra arbeidslivet.

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå, 2. kvartal 2011, svarer 78 000 funksjonshemmede som ikke er sysselsatt at de ønsker å være i arbeid. Men dette er ikke så enkelt Til tross for mange statlige virkemidler og et arbeidsmarked med stort behov for arbeidskraft, er det fremdeles for mang... Les hele artikkelen

Et inkluderende arbeidsliv
Av Grace B. Mathisen
Retten til arbeid er grunnleggende for å delta i samfunnet. Regjeringens mål er å skape et mer inkluderende arbeidsliv og hovedmålet er arbeid for alle. Alle skal ha mulighet til å delta i arbeidslivet ut fra sine evner og ressurser.
Les hele artikkelen
Dataarbeidsplassen
Av Turid Remme
Arbeidslivet har endret seg mye siden jeg starta min yrkesaktive karriere i 1986 som systemprogrammerer i en IKTbedrift.
Les hele artikkelen
Unge, arbeid og psykisk helse
Av Grace B. Mathisen
Vi vet at arbeid er viktig for den psykiske helsen. Det å bidra, men også det å være inkludert i arbeidslivet, er begge faktorer som forebygger psykiske helseproblemer. Studier viser at tiden mellom utdanning og arbeid er en kritisk fase for mange unge.
Les hele artikkelen
Du må velge: si opp selv eller bli sagt opp!
Av Turid Remme
Det hender vi får telefoner der arbeidsgiver har gitt en arbeidstaker valget om å si opp selv eller bli sagt opp uten at den ansatte har fått noe forvarsel. De opplever at leder er misfornøyd med jobbinnsatsen og ønsker å bli kvitt de fort.
Les hele artikkelen
Verneombudrollen — uriaspost eller mulighet?
Av Turid Remme
En uriaspost er en utsatt post eller et vanskelig, farlig verv. Verneombudet skal ifølge arbeidsmiljøloven ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.
Les hele artikkelen
Erfaringer med NAV
Av Turid Remme
NAV er et godt innarbeidet begrep i vårt samfunn. Alle har hørt om NAV, og de aller fleste av oss har noe med NAV å gjøre. Det er en etat som ivaretar velferden vår fra fødsel til død og ikke minst en etat som er til hjelp når problemer og vanskeligheter oppstår med sykdom og arbeid.
Les hele artikkelen
Bill. mrk. ”Arbeidssøker til fast stilling”
Av Turid Remme
Arbeidsmarkedet er stadig i endring, før var det vanlig å være i samme arbeidsforhold fra man gikk inn i arbeidslivet et sted mellom 15 og 25 år, og helt til pensjonsalder. Å få seg en fast jobb i en god bedrift eller i stat og kommune, var en trygghet for folk, for med fast jobb fulgte muligheten til å få lån slik at man kunne skaffe seg en bolig og stifte familie.
Les hele artikkelen
En leder som ser deg...
Av Arne Glenna
Er dette en ønskedrøm eller virkelighet? Vi i Arbeidslivstelefonen får mange henvendelser fra medarbeidere som har noe å si om sin leder, hvordan denne personen er, og hvordan de skulle ønske at han eller hun var.
Les hele artikkelen
Humor og humør på arbeidsplassen
Av Turid Remme
I Aftenposten for noen uker siden var det en artikkel med tittelen Humørløse ledere. Artikkelen var laget med utgangspunkt i en uttalelse av dr.philos. og professor Sven Svebak ved Det medisinske fakultet i Trondheim. Han har uttalt at: «Den som mangler sans for humor, har et alvorlig problem og bør ikke gis ansvar for andre mennesker». Svebak har jobbet et langt liv med humor, humør og latter.
Les hele artikkelen