Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Små steg mot likelønn
Selv om kvinner har størst lønnsøkning i prosent, er det menn som øker mest i kroner viser tall fra Statistisk Sentralbyrå(SSB). Janne Marthe Hatlebakk i NITO mener dette er begynnelsen på en utlikning der kvinnene får betalt for lengre utdanning.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vil jobbe i julen
Unge nordmenn vil heller jobbe enn å ha fri i julen, viser en fersk undersøkelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lengst sammenhengende nedgang på 21 år!
Tallet på antall arbeidsledige ble i følge NAV ytterligere redusert i november, noe som vil si at det har vært en sammenhengende nedgang i 13 måneder. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen ser dog med uro på at det samtidig har vært en lønnsvekst.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere innvandrere i arbeid
Arbeidsledigheten blant innvandrere har gått kraftig ned det siste året, men den er fortsatt langt høyere enn for resten av befolkningen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Kraftig vekst i sysselsettingen
Aldri har så mange vært sysselsatt. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i løpet av et år er blitt 69 000 flere sysselsatte, selv om flertallet av disse er i deltidsstillinger.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Laveste ledighet på 20 år
53 400 var registrert ledige ved NAV-kontorene ved utgangen av oktober. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken og er den laveste ledigheten på 20 år.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Liten tiltro til sjefen
Nordmenn stoler i liten grad på toppsjefene i landets største bedrifter viser en ny undersøkelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Her diskrimineres flest
En fersk undersøkelse i regi av det globale bemanningsselskapet Kelly Services, viser at flere enn én av tre jobbsøkere i Norge mener de har blitt diskriminert i søknadsprosessen. Sverige topper listen blant Europas ”versting-land”.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten fortsetter ned
Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter og hos Aetat er det nå under 60 000 registrerte arbeidsledige. Tall fra SSB bekrefter utviklingen hos Aetat, og begge melder om fortsatt mange ledige stillinger.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Én av fem misfornøyd med sjefen
40 000 norske sjefer er udugelige, ifølge en ny undersøkelse. Samtidig viser en undersøkelse gjort av STAMI at 23 prosent av dem som sjelden får ros for jobben de gjør, har vært sykemeldt på grunn av psykiske lidelser.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sykefraværet øker
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at sykefraværet fortsetter å øke i 2006. Selv om fraværet totalt sett har gått ned med IA, mener arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen de siste tallene understreker behovet for sterkere virkemidler.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Framtidens arbeidsmiljø
Hvordan vil fremtidens arbeidsmiljø kunne se ut? Det svenske Arbetslivsinstitutet har gjennomført en studie der de har prøvd å forestille seg arbeidsmiljøet i år 2012.
Les hele artikkelen