Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Mange innvandrere skaper egen bedrift
I norske styrerom er det flere med utenlandsk statsborgerskap enn det er nordmenn med innvandrerbakgrunn, selv om mange med innvandrerbakgrunn selv har etablert sin egen bedrift. Innvandreres plass i norsk næringsliv settes i søkelys i ny rapport fra SSB.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Høytrykk over jobbmarkedet
Det er hett i det norske jobbmarkedet om dagen, og hele 30.000 virksomheter planlegger å øke bemanningen i løpet av sommeren, viser tall fra Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Kvinner vil jobbe mer
Bedringen på arbeidsmarkedet er nå også kommet deltidsarbeidende kvinner til gode. Men fortsatt er det mange som ønsker å jobbe mer enn de gjør.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Masseoppsagte får lettere jobb
Arbeidsledige etter en masseoppsigelse får lettere ny jobb enn folk som har fått sparken individuelt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
2,5 prosent arbeidsledige
Aetat melder om fortsatt fallende arbeidsledighet, og ved utgangen av mai var ledigheten på 2,5 prosent. Statistisk Sentralbyrå bekrefter denne trenden i sin Arbeidskraftsundersøkelse, og konkluderer med at sysselsettingen fortsetter å øke.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vi trenger utenlandsk arbeidskraft
En av tre bedrifter har ubesatte stillinger på grunn av rekrutteringsproblemer, ifølge en fersk undersøkelse fra NHO.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vil ansette flere
Veksten i sysselsettingen er høyere enn på 10 år, og 1 av 3 bedrifter planlegger å ansette flere i løpet av året. Den store etterspørselen mener Aetat vil bli dekket av redusert arbeidsledighet og økt import av arbeidskraft.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Prestasjonsangst på jobb
Én av ti arbeidstakere sliter med prestasjonsangst på jobben, mener psykolog Bjørn Wormnes.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Færre ledige innvandrere
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser for 1. kvartal 2006 at det har vært en nedgang i registrert arbeidsledighet blant innvandrere. Det er også nedgang i arbeidsledigheten blant befolkningen generelt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Høyt antall yrkeshemmede
Med lav arbeidsledighet og fokus på inkluderende arbeidsliv har antallet yrkeshemmede i jobb steget i 2006. Aetat forventer at nivået vil holde seg høyt også i årene fremover.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sterkt press på sysselsettingen
Mangel på arbeidskraft gjør at Kristin Halvorsen og hennes støttespillere tenker arbeidskraft i alt de gjør. Flere sysselsatte og lavere ledighet er årsaken til arbeidskraftsmangelen. Seniorforsker Knut Røed mener dette er nyttig, men advarer mot økte renter.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsinnvandring alene er ikke nok
Norges økende behov etter arbeidskraft har så langt blitt dekket av økende arbeidsinnvandring. Direktør i Aetat Yngvar Stensholt advarer om at innvandringen kun løser problemet midlertidig, og foreslår større krav til stønadsmottagere og bedre oppfølging.
Les hele artikkelen