Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lønnsveksten stanser for kvinner
Når kvinner kommer i 30-årene stanser lønnsveksten deres, mens den for menn fortsetter å øke.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Kvinner på vei inn i styrene
20 av de 50 største asa-ene har nå oppfylt kravene til kjønnsrepresentasjon, som betyr at 40 prosent av styret må være kvinner.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Fortsatt vekst i sysselsettingen
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) bekrefter fredagens tall fra Aetat om et sterkt arbeidsmarked. Arbeidsledigheten går ned, samtidig som antall sysselsatte øker.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten ned
Arbeidsledigheten fortsetter ned viser tall fra Aetat. Flere arbeider heltid og antallet som melder seg arbeidsledig er rekordlavt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Dempet lønnsvekst i 2005
Lønnsveksten i Norge var på 3,25 prosent i 2005, noe som er lavere sammenlignet med tidligere år. Regjeringen og NHO er positive til utviklingen, men store forskjeller mellom bransjene gjør lønnsoppgjøret i år vanskeligere.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Gode karakterer gir deg jobb
Karakterer er en karrieregaranti selv når arbeidsmarkedet flommer over av jobbtilbud, viser en ny undersøkelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Positivt arbeidsmarked
Både Statistisk Sentralbyrå og Aetat kunne melde om et sterkt arbeidsmarked. Ifølge Aetat må vi helt tilbake til 1997 for å finne tilsvarende nedgang. SSB melder samtidig om positiv sysselsettingsvekst.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Hver femte oppsøkte Aetat
I løpet av 2005 oppsøkte 441 000 personer Aetat for å registrere seg som arbeidsledige eller søke om yrkesrettet attføring
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Norge går som aldri før
Nærmere 452 000 bedrifter i Norge var ved årsskiftet registrert hos Statistisk Sentralbyrå. Det er innen eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og jordbruk og skogbruk man finner majoriteten av bedriftene, og mange industribedrifter har fått god fart inn i det nye året.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økende behov for arbeidskraft
Aetat skriver at det i dette året kommer til å fortsette å stige i antallet utlyste nye stillinger. I desember 2005 ble det utlyst 51 % flere stillinger enn desember 2004. NHO støtter Aetat, og tror på rekordbehov for arbeidskraft blant annet i Rogaland.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ønsker høyere lønninger
En undersøkelse gjort av StepStone viser at kun 7 prosent er fornøyd med sin arbeidsplass, mens nærmere 40 prosent ønsker høyere lønn. Sannsynligheten er i følge NITO stor for reallønnsvekst i 2006.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
65 % arbeidssøkere er gjengangere
Blant Aetats nyregistrerte arbeidssøkere første halvår i år, var det mange kjente navn. Nærmere 65 % var såkalte gjengangere, og det er de yngre arbeidssøkere i alderen 24-29 år som har høyest andel.
Les hele artikkelen