Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vekst i sysselsettingen
Den siste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser en svak vekst i sysselsettingen. Siden mai 2003 har sysselsettingen økt jevnt, og 19 000 flere har fått seg jobb. Allikevel er arbeidsledigheten uendret.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere dødsulykker i arbeidslivet i 2003
48 personer omkom i arbeidsulykker i 2003. Det er en klar økning i forhold til de to foregående årene - i 2002 og 2001 omkom henholdsvis 39 og 37 mennesker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten stiger igjen
Antallet arbeidsledige økte i desember etter en nedgang i oktober og november. 91.700 mennesker er i øyeblikket uten arbeid, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman advarer mot å trekke for bastante konklusjoner ut fra arbeidsledighetstallene for desember, som viser at nye 1.800 er blitt ledige etter nedgang i ledigheten i oktober og november.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Slik trives du på jobben
Nå har forskere funnet ut hva som skal til for at vi skal trives på jobben. Det viktigste er at vi tør å si klart ifra om hva vi mener.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stagnasjon for forskning og utvikling i næringslivet
Næringslivet brukte i underkant av 12,4 milliarder kroner på forskning og utvikling (FoU) i egen regi i 2002. Dette er omtrent på samme nivå som i 2001, da næringslivet samlet brukte 12,6 milliarder kroner til formålet. Forskningsinnsatsen i de minste bedriftene øker, mens det er registrert en nedgang for bedrifter med mer enn 100 sysselsatte.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
10.000 flere i arbeid
10.000 flere nordmenn har hatt jobb å gå til i høstmånedene enn i vår og sommer. Det gir grunn til optimisme, mener Statistisk Sentralbyrå.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Tallene lyver
I løpet av de siste sju årene har hele 1,1 million av Norges befolkning opplevd arbeidsledighet, og Aetat sier på sine nettsider at det hvert år rammes mellom tre og fire ganger flere personer av arbeidsledighet enn det gjennomsnittlige ledighetsnivået gir inntrykk av.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Aetat tror på lavere ledighet
Aetat tror ledigheten neste år blir lavere en tidligere antatt, og nedjusterer sin prognose med 10.000 ledige, og anslår at det i gjennomsnitt vil bli 100.000 helt ledige i 2004. Likevel blir gjennomsnittlig ledighet høyere neste år enn i år.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sykefravær i Norden
Sykefraværet har steget kraftig i alle de nordiske landene de siste årene. En gruppe med representanter fra landene har arbeidet med dette, og resultatet har blitt en brosjyre hvor man ser på årsaker til sykefravær med fokus på arbeidsmiljø.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
112 000 arbeidsledige
Arbeidskraftsundersøkelsen utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det i 3. kvartal 2003 var i gjennomsnitt 112 000 arbeidsledige. Dette er en økning på 21 000 sammenlignet med samme tid i fjor. Men, tall fra Aetat viser imidlertid at arbeidsledigheten har flatet ut den siste måneden. Dette bekreftes også av SSB sine tall over utviklingen i det siste kvartalet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Fortsatt lønnsgap
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Aftenposten viser til to forskjellige utviklinger i lønnsutviklingen her i landet. NHO har tall som sier at lønnsgapet mellom kvinner og menn tettes, mens Aftenposten har tall på det motsatte.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ni av ti callcenter ansatte har helseplager
En landsomfattende undersøkelse i Sverige av arbeids- og helseforhold blant ansatte ved callsenter, viser at ni av ti ansatte har helseplager. Smerte i nakke og skulder samt hodeverk og øyeproblemer er vanligst.
Les hele artikkelen