Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Eldre stopper vekst i sykefraværet
Sykefraværet blant arbeidstakere over 55 år synker, og bidrar til at sykefraværet totalt flater ut. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser et sykefravær for 1. kvartal 2003 i Norge på 8 prosent. Tallene viser også at 86 prosent av alt sykefravær er legemeldt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Skaff deg jobb gjennom bekjente
I dagens arbeidsmarked blir det stadig vanskeligere å skaffe seg jobb på vanlig måte. Det skal mye til å bli kalt inn på jobbintervju. Stadig flere skaffer seg jobb gjennom venner og bekjente.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Tar ferie ved sykdom
100 000 vis av svensker tar seg fri når det er syke og borte fra jobben. Hver fjerde svenske med presset økonomi har flere ganger tatt ut ferie isteden for å sykemelde seg. Årsaken til at svenske arbeidstakere foretrekker ferie fremfor sykemelding er det svenske systemet med karensdager og kun 80 prosent av lønnen utbetalt ved sykdom. – En klar helserisiko, sier professor Gunnar Aronsson i det svenske Arbetslivinstitutet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsmiljø årsak til sykemelding
4 av 10 sykemeldte svarer at arbeidsmiljøet er årsaken til sykemeldingen. Dette går frem i en svensk undersøkelse. 44 prosent av de sykemeldte kvinnene oppga at arbeidet var årsaken til sykemeldingen, de samme tallene for menn var på 35 prosent.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Forskjeller mellom Sverige og Norge
I Sverige gir myndighetene arbeidsgiverne regningen for sykefraværet i landet, arbeidstakerne blir også straffet i form av karensdager. Alle parter er uenige om hvilke tiltak man skal starte for å senke sykefraværet. I Norge derimot er det full enighet mellom alle parter. Myndigheter, NHO og LO virker skjønt enige om at IA avtalen er det rette verktøyet for å senke sykefraværet. Absentia.no har sett på forskjellene mellom Sverige og Norge.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lavere vekst i arbeidsledigheten
Tall fra Aetat viser en lavere vekst i arbeidsledigheten de neste to årene. Aetats Arbeidsdirektorat anslår at ledigheten i 2003 vil i gjennomsnittet ligge rudt 95 000. Dette innebærer en lavere vekst enn det vi har hatt hittil i år. Samtidig viser Aetats bedriftsundesøkelse en langt mindre vekst i arbeidsstyrken.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Danskene jobber mest svart i Europa
I Norge er det stadig færre som takker ja til å jobbe svart, men i nabolandet Danmark sier halvparten av alle dansker at de er villige til å jobbe svart, og hver femte danske utfører allerede svart arbeid. Dette viser en fersk europeisk undersøkelse der Danmark troner på toppen av ”svartelisten”.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Nesten ni av ti ledere er menn
Undersøkelsen ”Kvinner i styrer og ledelse” som ble presentert i forrige uke viste at det stadig ble flere kvinlige ledere i store norske bedrifter. Men likestillingen i bedrifts Norge har fremdeles en lang vei å gå, tall fra Maktutredningen viser at 84 prosent av alle lederposisjonene i Norge besittes av menn. Det vil si at nesten ni av ti ledere er menn.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledighet
Ledighetstallene fra Aetat viser en svakere økning i mai sammenlignet med de foregående månedene. Allikevel betyr 87 200 helt ledige arbeidssøkere en økning på 29 prosent det siste året. Opposisjonspartiene legger skylden på Regjeringens feilslåtte politikk.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ryddet på kontoret i det siste?
Inneklimaet på kontoret ditt har mye å si for helsen din. En stor norsk undersøkelse viser at hvis kontoret ditt kun blir rengjort en gang per uke så er det 47 prosent større risiko for å oppleve stor grad av generelle plager. Til forskjell fra arbeidsplasser der det blir gjort rent to til fire ganger per uke. Dette er kanskje enda et godt argument for å ta vårrengjøringen på kontoret snart?
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Innvandrere sliter mest
I en tid der arbeidsledigheten stiger over det ganske land er det enkelte grupper av befolkningen som sliter mer enn andre. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsledigheten blant innvandrere stiger enda kraftigere enn blant resten av befolkningen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere holder på jobben sin
Det er stor usikkerhet på arbeidsmarkedet om dagen og det fører til at flere arbeidstakere enn før mener det ikke er aktuelt å bytte jobb. Men usikkerheten får også en annen følge, noen tenker ”jobben min er utrygg likevel, så la meg finne noe annet fort”. Dermed er det også flere som er åpne for en ny jobb.
Les hele artikkelen