Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Veiledning
Permisjon for fedre virker
Den første studien av pappapermisjonen viser at menn bruker mer tid på barna sammenlignet med fedre før fedrekvoten ble innført. Kvoten bidrar dermed til økt likestilling.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Få din BHT godkjent
Arbeidstilsynet anbefaler alle bedriftshelsetjenestene å få orden på søknaden så raskt som mulig, og nå kan man levere søknaden elektronisk. Samtidig inviterer STAMI til konferansen GODKJENT.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Ny AFP-ordning
Mens AFP-ordningen for ansatte i offentlig sektor videreføres, vil ansatte i privat sektor få en ny ordning fra 2011. Denne gir blant annet muligheten til å kombinere arbeid og pensjon fritt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Ønsker faglig løft blant BHTene
Regjeringen innfører en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten (BHT). Målet er at dette skal gi faglig løft og økt kompetanse i BHTene.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Presisering om Uførepensjonsutvalget
Leder i FFO Jarl Ovesen er bekymret over forslaget i Uførepensjonsutvalget om å redusere biinntekten for en uførepensjonist kraftig. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen forsikrer imidlertid at regjeringen vil legge til rette for kombinasjon av arbeid og pensjon.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Fakta om ferie
Hvor mye ferie kan man kreve og er reglene like for heltids- og deltidsansatte? Kan man velge når man ønsker å ta ferie eller er det bestemte perioder da ferien skal avvikles? Hva skjer hvis man er syk i ferien?
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
LOs sommerpatrulje
Hver sommer møter mange ungdom sin første arbeidsgiver og også i år vil LOs sommerpatrulje passe på at ungdom i sommerjobb får det de har krav på. Er du i tvil på dine rettigheter er det bare å ta kontakt med sommerpatruljen.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Bedre tilrettelegging på arbeidsplassen
Daglig er flere tusen borte fra jobb på grunn av sykdom og lidelser. NAV har sammen med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet utarbeidet en ny veileder som ser på arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge for ansatte med helseplager.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Nye aktivitets- og rapporteringsplikter
I tråd med arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv pålegges nå arbeidsgivere å rapportere om tiltak på arbeidsplassen for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Nye e-postregler fra 1. mars
1. mars inntrådte de nye reglene for innsyn i ansattes e-post. Dermed kan arbeidsgiver ved spesielle tilfeller ha rett til innsyn i e-post og sms som er sendt og mottatt med bedriftens utstyr.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Nye arbeidsmarkedstiltak på plass fra 2009
Tilbudet om arbeidsrettet bistand skal utvides og bli gjort tilgengelig for flere. Et av tiltakene som blir mer tilgjengelig er arbeidsrettet rehabilitering som blir etablert som et ordinært arbeidsmarkedstiltak fra 1. januar 2009.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Ta HMS på alvor!
AOF Norge og Norsk kvalitetsforum tilbyr virksomheter en årlig sjekk av virksomhetens HMS-rutiner. Sammen tilbyr de en sertifiseringsordning som skal sikre en god oppfølging av HMS.
Les hele artikkelen