Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Enklere rekruttering av utenlandsk arbeidskraft

Fra og med 1. januar 2008 vil endringer i regelverket for arbeidsinnvandring gjøre det enklere for arbeidsgivere å rekruttere utenlandsk faglært arbeidskraft.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Skal øke den digitale kompetansen blant eldre
En viktig årsak for at mange av AFP-pensjonister velger å gå av tidligere er manglende IKT-kunnskap. Dette ønsker forynings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys mer fokus på blant ledere i offentlige og private virksomheter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Positiv holdningsendring til innvandrere i arbeid

72 % av de spurte i en undersøkelse SSB har gjort, er enige i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Holdningsendringen kan være resultat av integrering og kontaktskapning gjennom lokale møteplasser.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorene viktige for ”Årets seniorinitiativ”
Lillesand Produkter og Det Norske Veritas fikk utmerkelsen som ”Årets Seniorinitiativ”.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Nye danske mål for redusert sykefravær

Den danske arbeidsministeren Claus Hjort Fredriksen har konkretisert arbeidet for en felles innsats overfor muskel- skjelettplager: Ved utgangen av 2010 skal fravær relatert til muskel- og skjelettplager være redusert med 10 prosent .

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Kombinasjonen AFP og jobb sikrer kompetanse
NAVs siste beregninger viser tegn til at flere pensjonister skaffer seg en kombinasjon av AFP og jobb. - Bedre enn å ta ut full AFP, mener Saglie.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Ettertraktede seniorer vil jobbe lenger
Antallet eldre som vil ta ut pensjonen sin tidlig, er synkende, 65 % over 60 år vil jobbe videre. Samtidig er arbeidstakere over 50 ettertraktet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
NHO-bedrifter med sterk nedgang i sykefravær

Over de siste seks årene, har flere av NHOs bransjer hatt en sterk nedgang i legemeldt sykefravær, noe ledelsen i organisasjonen er fornøyd med.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Gravide borte fra jobb

Sykefraværet blant kvinner generelt synker, mens fraværet blant gravide stiger. Samtidig er Arbeidsforskningsinstituttet er i gang med å undersøke hvordan og i hvilken grad gravide blir diskriminert i arbeidslivet.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Eldre dansker står lenger i jobb
Analyse gjort av ATP, Danmarks største pensjonsselskap, tilsier at flere dansker har lyst til å stå lenger i arbeid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
46 000 ivrige funksjonshemmede uten jobb

Nye tall fra SSB tilsier at hele 46 000 funksjonshemmede står uten jobb, men at de selv ønsker å jobbe. Sjokktall, mener FFO.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
AFP-pensjonistene vil fortsette å jobbe
Nye tall fra NAV viser at selv om antallet AFP-pensjonister øker, velger stadig flere å kombinere pensjonstilværelsen med jobb.
Les hele artikkelen