Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Staten vil ansette flere innvandrere
Regjeringen har bestemt at statlige virksomheter skal øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Samtidig har Sandefjord kommune fått en bot pålydende 80.000,- for å ha Magid ansatt – uten gyldig arbeidstillatelse.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Leier ut eldre
Norges første vikarbyrå for seniorer er etablert. Seniorformidling er det første vikarbyrået for folk over 50 år, og er så vellykket at det til våren blir et nasjonalt prosjekt.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
FN styrker funksjonshemmedes rettsvern
Funksjonshemmede har i FNs hovedforsamling fått sin egen konvensjon om de funksjonshemmedes rettigheter. Dette gjør at funksjonshemmede stiller likt med alle andre i forhold til menneskerettighetene.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Jobbressurs.no
En ny portal for inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet lanseres i disse dager. Portalen skal inspirere potensielle arbeidsgivere og hjelpe funksjonshemmede i søket etter arbeid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Tynt med seniorpolitikk i bedriftene
Forskningsstiftelsen FAFO har gjort undersøkelser om Inkluderende Arbeidsliv og funnet ut at bare 7 % av norske bedrifter satset på tiltak for å øke pensjonsalderen. Dette til tross for at seniorene er god butikk.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Enighet om pensjonspoeng til studenter
70 % av befolkningen mener studenter bør få pensjonsopptjening under utdanningen. Det er også enighet blant partiene om å gi studentene pensjonspoeng. StL og NSU har overlevert forslag om å gi poeng for fullførte studier.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Enighet om sykelønnen
Partene i arbeidslivet ble enige med regjeringen om en rekke tiltak som skal styrke arbeidet for å senke sykefraværet. Dermed beholder sykelønnen sin form og arbeidet med IA blir videreført.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Må finne en løsning
Statsminister Jens Stoltenberg ser optimistisk på muligheten for enighet om tiltak som kan få sykefraværet ned. Men understreker at man må finne en løsning som snur veksten i sykefraværet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Håp for sykelønnen
LO-leder Gerd Liv Valla mener det er store sjanser for at sykelønnen vil videreføres. Hovedgrepet vil være skjerpet kontroll med utskriving og oppfølgelse av sykemeldinger.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
YS utfordrer regjeringen

Før YS-leder Randi Bjørgen går av på onsdag, utfordrer hun regjeringen til å fortsette det gode arbeidet med IA og respektere partene i arbeidslivet i sin åpningstale for YS-konferansen.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Satser mer på integrering og inkludering
Regjeringen setter av 400 millioner kroner til gjennomføring av Handlingsplan for integrering og inkludering. Spesielt satses det på tiltak for arbeidsrettet innsats overfor innvandrere.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Sekstimersdagen god seniorpolitikk
Ved å redusere arbeidsdagen til seks timer tror flertallet at pensjoneringstidspunktet vil bli utsatt. Samtidig øker yrkesdeltakelsen blant eldre, viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2006.
Les hele artikkelen