Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Funksjonshemmede blir traineer i staten

Regjeringene har bestemt at hvert departementet skal ansette en høyt utdannet person med nedsatt funksjonsevne til en traineeordning. Stian Oen i FFO er positiv til initativet, men mener det trengs flere tiltak for å nå målene i handlingsplanen for rekruttering av funksjonshemmede.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Innvandrere en ubrukt reserve
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen oppfordrer næringslivet til å ta i bruk den sterk arbeidskraftsreserven som finnes blant innvandrerne. IMDI har allerede tatt utfordringen og i dag har hver fjerde ansatt innvandrerbakgrunn.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Hva er aldersdiskriminering?
Britene er usikre på hva de nye bestemmelsene mot aldersdiskriminering betyr. EFA har gjort en spørreundersøkelse blant britene som deler folket i tre.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Aldersdiskrimineringsuka 2006
Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar om aldersdiskriming, der det vil gis informasjon og råd for å unngå diskriminering på grunn av alder. Tall fra SSB viser at arbeidslivet er blitt mer inkluderende, og siden nittitallet har yrkesdeltakelsen økt kraftig blant eldre.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Eldre jobber lenger
Eldre forblir lenger i jobb enn før, og denne tendensen vil fortsette, mener Statistisk sentralbyrå. Konsekvensen er blant annet at behovet for renteøkninger blir mindre.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Fortsatt oppgang i sykefraværet

Sykefraværet har økt fra 7,1 til 7,4 prosent i første kvartal 2006 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), og bekrefter dermed trenden fra forrige måling. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen er bekymret, og innkaller partene i arbeidslivet til et nytt IA-møte.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Bedriftsledere positive til innvandrere
Annenhver bedriftsleder støtter myndighetenes tiltak mot diskriminering i arbeidslivet. Samtidig viser en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) at det er stor vilje, men få tiltak for å rekruttere innvandrere blant norske bedrifter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorer en viktig ressurs
Første del av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk er fullført, noe som har gitt et mer positivt syn på eldre i arbeidslivet. Samtidig viser en undersøkelse gjort av det danske arbeidsmiljøinstituttet (AMI) at et godt arbeidsmiljø gjør at seniorene holder lengre på jobbene sine.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Utvidelse av IA-avtalen
Det satses mer på en aktiv seniorpolitikk og mindre byråkrati i den nye IA-avtalen. Partene i arbeidslivet og myndigheten ble enige om tilleggsavtalen som konkretiserer målformuleringer og gir nye virkemidler i IA-arbeidet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Vil heve pensjonsalderen
Statsminister Tony Blair i Storbritannia og hans Regjering ønsker å heve pensjonsalderen til 68 år. Fagbevegelsen ser ut til å være fornøyd med det forslaget som er lagt fram i den omfattende omleggingen av landets pensjonssystem.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Mangfoldsløftet i gang
16. mai ble det avholdt en konferanse om etnisk mangfold i statlig sektor. Konferansen ”Mangfoldsløftet” var et samarbeid mellom Statskonsult, Nettverk for statlige arbeidsplasser, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 250 toppledere i staten var invitert.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Virkemidler for inkluderende arbeidsliv (IA)

Arbeidet med å inkludere arbeidstakere med redusert funksjonsevne intensiveres med flere virkemidler. Trygdeetaten inviterer virksomheter til å bli forsøksvirksomheter, samtidig satser regjeringen på tettere individuell oppfølging med nye kommunale prosjekter.

Les hele artikkelen