Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flere funksjonshemmede i arbeid!
Statistisk Sentralbyrå kunne i går legge frem svært positiv tall for arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Mens yrkesaktiviteten gikk ned for befolkningen generelt, steg antall funksjonshemmede i arbeid med 36 000 det siste året.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Integrering av innvandrere
Kommunal- og regionaldepartementet fikk denne uken en rapport og anbefaling for arbeidet med integrering av innvandrere. Arbeidsledighetstallene viser at innvandrere har 4 ganger så høy ledighet sammenlignet med personer født i Norge.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
NY GIV – et inkluderende tiltak
LO og NHO samler arbeidslivet til en dags-konferanse for arbeid med Inkluderende Arbeidsliv. Deres felles prosjekt NY GIV skal gi bedrifter muligheten til påfyll i arbeidet for en inkluderende arbeidsplass. Samtidig kritiserer arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten bedriftene for å gjøre for lite.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
En mer inkluderende stat
Moderniserinsminister Morten Meyer tar et steg i riktig retning for et mer inkluderende arbeidsliv, og ønsker større fokus på IA-avtalens mål om flere ansatte med nedsatt funksjonsevne. I løpet av de neste to årene skal 5 prosent av alle nytilsatte i staten, være personer med nedsatt funksjonsevne.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsgiver betaler fraværet
I Sverige går man nye veier for et lavere sykefravær. 15% av sykelønn utover de første to ukene skal finansieres av bedriften. Dette rammer også kommuner, som er svært kritiske til regjeringens forslag.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidslivslov på høring
Forslaget til ny arbeidslivslov fra Arbeidslivslovutvalget møter sterk motstand fra LO, som mener den er et omfattende angrep på arbeidstakernes rettigheter. LO vil ikke godta forslaget og ber regjeringen høre på mindretallet. NHO er på sin side mer positive til forslaget.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-suksess
Fraværet i prosessindustrien går ned, og det er IA -bedriftene som skaper den positive utviklingen. Bedrifter som ikke deltar opplever stigende sykefravær. - Dette er gledelig, sier Ann Torill Benonisen i NHO.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Freder sykelønnsordningen
Jens Stoltenberg vil ikke endre på sykelønnsordningen hvis han blir statsminister etter neste års stortingsvalg. Det finnes andre grunner til det høye sykefraværet i Norge mener Stoltenberg, og får støtte fra Arbeiderpartiets sosialpolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen som vi gi arbeidsgiveren mer ansvar.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Aktivitetsplikt
Fra 1. juli vil det bli innført en aktivitetsplikt ved sykefravær. Dette for å sikre at man ved sykefravær ikke blir passivisert, men holder kontakt med arbeidsplassen. Leger som ikke vurderer aktivitet kan miste retten til å skrive ut sykemeldinger.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Positiv evaluering av Telefon for arbeidslivet
ECON sin evalueringsrapport konkluderte med at det er behov for en tjeneste som Telefon for arbeidslivet. Prosjektleder Bente Tangen mener grunnlaget nå er lagt for videre satsing på tjenesten.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ikke færre fraværsdager med aktiv sykmelding
De som går på aktiv sykmelding er ikke borte fra jobb kortere tid enn de som er på ordinær sykmelding, viser tall fra Rikstrygdeverket.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
- Sykefraværet et sykdomstegn
Vekst i norsk økonomi og lavere ledighet var noen av de positive nyhetene finansminister Per-Kristian Foss kunne fortelle om da han la frem revidert nasjonalbudsjett i går. Men det var også negative trekk, Foss mente blant annet det høye sykefraværet var et klart sykdomstegn.
Les hele artikkelen