Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Yrkeshemmede raskere i arbeid
Aetat skal styrkes med 160 nye stillinger, og antallet tiltaksplasser skal økes med 750. Slik ønsker regjeringen å få yrkeshemmede raskere tilbake i arbeid. Regjeringen satser 85 millioner på å gi yrkeshemmede en bedre mulighet i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Nei til aldersdiskriminering

Fra og med 1. mai trådde den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Blant endringene er forbudet mot aldersdiskriminering, som skal gjøre det mer rettferdig for unge og eldre arbeidstakere og være i arbeid. Allikevel finnes det i staten en ordning som begrenser eldre arbeidstakeres mulighet til arbeid sterkt.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
FFO frykter svarteper
FFO har sett seg lei på den stadige fokuseringen på sykefraværet, og ønsker mer fokus på Inkluderende Arbeidslivs to andre mål. De ønsker å bygge videre på de erfaringer fra IA når avtalen løper ut i 2005. Over en million arbeidstakere jobber i dag en i IA-virksomhet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykelønn på dagsorden
Bruddet mellom staten og de tre arbeidstakerorganisasjonene YS, LO og UHO skylles i stor grad statens ønske om en svekkelse i sykelønnsordningen. Statens forslag vil fjerne statsansattes rett til full sykelønn.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Gir ikke opp IA-avtalen
De færreste tror at sykefraværet vil gå ned de nærmeste fem åra, til tross for at regjeringen og partene i arbeidslivet har satt i gang et omfattende arbeid for å redusere sykefraværet. Men partene tror fortsatt på IA-avtalen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Nye tiltak for lavere sykefravær
Regjeringen legger i dag frem lovforslag med strengere krav til arbeidsgivere, arbeidstakere og leger for å få ned sykefraværet. Forslaget følger opp erklæringen fra Regjeringen og partene i arbeidslivet om videreføring av avtalen om et inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
BHT og inkluderende arbeidsliv
Bedriftshelsetjenesten er engasjerte i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv, IA, viser en ny rapport fra STAMI og Idebanken – inkluderende arbeidsliv. Arbeidet med IA kombineres bra med det forebyggende HMS-arbeidet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Utvid egenmeldingen
En utvidet egenmelding støttes av stadig flere, og presidenten i Den norske lægeforening Hans Kristian Bakke får støtte av YS-leder Randi Bjørgen i en utvidelse til 16 egenmeldte dager.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hver fjerde bedrift har IA-avtale
Bare 23 prosent av norske bedrifter innen det private næringsliv har inngått IA-avtale. Av disse bedriftene kan hver fjerde rapportere om nedgang i sykefraværet mens hver tiende har hatt en oppgang.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flytt fokus fra sykefraværet
Direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Trygve Eklund ønsker en endring av fokuset til partene bak Inkluderende Arbeidsliv. Mens man så langt har hatt fokus rettet mot fravær, ønsker Eklund større fokus på IA-avtalens andre mål.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ingen ønsker langtidssykemelding
Bente Tangen, prosjektleder for Telefon for Arbeidslivet, konkluderer med at alle som ringer inn ønsker seg tilbake i arbeid. Tilværelsen som sykemeldt oppleves ikke som noe godt, og noen vurderer også å ta sitt eget liv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Et bedre arbeidsliv

En evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet(SSP), konkluderer med at SSP er på sporet av et bedre arbeidsliv. Samtidig uttaler LO og Arbeiderpartiet at deres felles parole til 1. mai vil være ”Et bedre arbeidsliv”.

Les hele artikkelen