Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flertall for midlertidige ansettelser
Flertallet i Arbeidslivslovutvalget (ALLU) anbefaler at det bør bli enklere for bedrifter å ansette arbeidstakere midlertidig. Dermed ender man opp med et forslag som er veldig nær det arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman foreslo i høst.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Lavere sykefravær med IA
Bedrifter som har inngått avtale om ”inkluderende arbeidsliv” (IA-avtale) har lavere sykefravær enn andre bedrifter. Det viser ferske tall fra NHO. - Sykefraværet har hatt en langt mer positiv utvikling for bedrifter som har tegnet IA-avtale. Vi ser at stadig flere bransjer kan vise til store forskjeller i sykefraværet mellom IA-bedrifter og de som står utenom, sier avdelingsdirektør i NHO Geir Riise.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidslivet må endres
Arbeidslivsforsker Bjørg Åge Sørensen og NHOs sjefslege Geir Riise er enige om en ting: Arbeidslivet må endres for at målene i Inkluderende Arbeidsliv skal nås. Verdighet i arbeidslivet mener Sørensen er hva som må til for at flere skal holde lenger ut.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Bekymrende uføretall
Mer enn 300 000 er uførepensjonister i Norge i dag, og sosialminister Ingjerd Schou karakteriserer fjorårets vekst som bekymringsfull. Samtidig påpeker trygdedirektør Arild Sundberg at en av tre har arbeidsinntekt ved siden av sin uførepensjon, og flere ønsker seg tilbake i arbeid. Arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv kan i følge dem begge snu trenden.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Trygderefusjon for BHT?
IA-avtalen førte til at landets bedriftshelsetjenester (BHT) kan søke om trygderefusjon for tjenester gjort i IA-bedrifter. En rapport gjort av STAMI sommeren 2003 viser at 7 av 10 BHTer har tatt denne i bruk, men at det er stor usikkerhet i BHTene rundt denne ordningen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
PILskolen i staten
Prosessindustrienes Landsforening (PIL) har kunnet vise til svært gode resultater i sitt arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv. Nå har staten valgt å satse på PILskolen, og tidligere denne uken inngikk Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) en avtale om å ta i bruk et fornyet IA-kurs i staten.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Pensjonskommisjonen overser de uføre
I sin innstilling har Pensjonskommisjonen ikke kommet med noe forslag til hvordan uførepensjonen skal beregnes i fremtiden. Alt kommisjonen sier er at dette må utredes nærmere. Leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Arnt Holte påpeker at dette skaper usikkerhet blant de 300 000 uføre i Norge.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
- Bli IA-bedrift
NHOs årskonferanse ble arrangert i går, og hovedtema var spørsmål rundt pensjonssystemet. Men, de oppmøtte hadde også blitt utfordret til å sette seg i statsministerens stol og ta de nødvendige valgene for hele landet. Statsminister Kjell Magne Bondevik hadde et svar til dem alle: ”Bli IA-bedrift.”
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
- Sats på eldre arbeidstakere
Eldre arbeidstakere gleder seg mest til å gå på jobb og gjør en minst like god jobb som de yngre. Det viser en ny undersøkelse Markeds- og Mediainstituttet (MMI) har gjennomført for Senter for seniorpolitikk.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Videre drift av Arbeidslivstelefonen?
Hjelpetelefonen for Arbeidslivet fikk avslag på sin søknad om videre drift av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Nå kan det imidlertid se ut som at hjelpetelefonen vil kunne drive videre, ettersom departementet vil se på saken en gang til.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Et velfungerende arbeidsmarked
I stortingsmeldingen om et velfungerende arbeidsmarked er Regjeringens hovedsak å gi flere en sjanse i arbeidslivet. Regjeringen vil målrette arbeidsmarkedspolitikken slik at det offentlige kan konsentrere sin innsats på områder hvor markedet ikke leverer tilfredstillende løsninger.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Mer ansvar til arbeidsgiver og arbeidstaker
Statistisk Sentralbyrå pg Rikstrygdeverket viser igjen negative tall for sykefraværet i Norge. Sammenlignet med 3. kvartal i fjør har sykefraværet steget med 0,4 prosentpoeng til 8,1 prosent. Trygdedirektør Arild Sundberg etterlyser større ansvar til arbeidsgivere og arbeidstakere for å snu denne trenden.
Les hele artikkelen