Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Unge funksjonshemmede
Nyutdannete funksjonshemmede møter et vanskelig arbeidsliv, og Funskjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) understreker at denne gruppen arbeidssøkere bør få mer oppmerksomhet i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Kun 47 prosent av de funksjonshemmede er i arbeid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykefraværet i staten ned
1. kvartal for 2003 viser en sterk nedgang i sykefraværet for de ansatte i staten. Trygdedirektør Arild Sundberg peker på intensjonsavtalen som årsak til den positive utviklingen, og understreker at denne utviklingenm vil ha mye å si for evalueringen av Inkluderende Arbeidsliv til høsten.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Liten senioreffekt av IA-avtalen
"Inkluderende arbeidslivsvirksomheter - plass til alle?" heter ECON-rapporten som er utført i oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Rapporten, som er en del av evalueringen til Inkluderende Arbeidsliv, konkluderer med at seniorene i arbeidslivet har i liten grad merket noen endring i virksomhetenes holdninger.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Kutt i støtten til IA bedrifter
I slutten av forrige uke varslet regjeringen kutt i støtten til de over 4300 bedriftene som har skrevet under avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Sosialminister Ingjerd Schou avviser at kuttene vil ha noen innvirkning på det videre arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Likevel er LO og opposisjonen på Stortinget i harnisk og anklager regjeringen for løftebrudd.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Status for Arbeidslivslovutvalget
Arbeidslivslovutvalget er et offentlig utvalg som skal vurdere forbedringer i arbeidsmiljøloven. LO-sekretær Trine Lise Sundnes la fram status for arbeidet i Arbeidslivslovutvalget, og pekte på arbeidstid som den største utfordringen i en ny lov.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Svenske regjeringen gir arbeidslivet regningen
Den svenske Riksdagen godkjente regjeringen sitt forslag om en forlenget arbeidsgiverperiode. Årsaken er sykefraværet som ikke har nærmet seg regjeringen sitt mål med en halvering innen 2008. Selv om man er i samme situasjon her til lands, mener LO at man ikke vil se så drastiske endringer i nær framtid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
To av tre vil beholde sykelønnen
En undersøkelse gjort av Opinion for Fagforbundet viser at omtrent to av tre ønsker å beholde sykelønnsordning slik den er i dag. Bondevik-regjeringen har satt som mål å få senket sykefraværet med 20 prosent innen to års tid, og ved evalueringen av et inkluderende arbeidsliv i høst kan konklusjonen bli tøffere virkemidler.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Telefon for arbeidslivet
Etter over et år i drift karakteriserer prosjektleder Bente Tangen hjelpetelefonen som en suksess. Med over 1000 samtaler så langt og en stadig økning i antall innringere hver dag, mener Tangen at behovet for telefonen er bevist.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Regjeringens nye tiltak for funksjonshemmede
I en stortingsmelding legger Regjeringen fram en skryteliste på 120 tiltak i politikken for funksjonshemmede. Arnt Holte, leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) fnyser av tiltakene, og mener Regjeringen motarbeider sitt eget mål om nedbygging av barrierer.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Over 700 000 inkludert
Trygdeetaten opplyser om mer enn 700 000 arbeidstakere jobber i en bedrift som har undertegnet avtalen om Inkluderende Arbeidsliv. Spesielt på sørlandet er prosentsatsen høy, der nesten 50 prosent jobber i en IA-bedrift.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Flere 55 pluss i jobb
Flere og flere eldre eller seniorer i alderen 55-66 år er allerede, eller ønsker seg inn i arbeidslivet. Hele 21000 seniorer ønsker dette i følge nye tall. - Det blir stadig færre som skal forsørge de eldre. Derfor er det beste vi kan gjøre å holde oss i arbeid. Da støtter vi våre barn, sier Åsmund Lunde ved Senter for Seniorpolitikk.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Til kamp mot ledigheten
LO-leder Gerd Liv Valla varsler kamp mot den økende ledigheten. I dag utfordrer hun politikerne med fem konkrete krav for å bekjempe ledigheten. Sjansen til å sette dem ut i livet får regjeringen allerede torsdag da revidert budsjett legges frem.
Les hele artikkelen