Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tiltak mot sykefravær
Svenskene arbeider for å finne nye alternative løsninger som kan få ”ohälsotalet” ned. Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet inngått en trepartssamtale for å nå målet om ”Ett arbetsliv för alla”. Samtidig fortsetter sykefraværet å øke i Norge, til tross for økt fokus på området gjennom et mer inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
I verdenstoppen på senior-sysselsetting
Mange har inntrykk av det er de eldste i bedriften som må gå først ved nedbemanninger, og det nok kan også være tilfellet ved flere anledninger. Allikevel er vi i Norge på verdenstoppen når det gjelder sysselsetting av eldre, det viser en ny OECD-rapport.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Stortinget og IA
Erfaringskonferansen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Trygdeetatens arbeidslivssentre i forrige uke, viste at flertallet av ansatte i statlig virksomhet er ansatt i en IA-virksomhet. I løpet av de neste månedene vil enda flere undertegne en IA-avtale.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Den tause diskrimineringen
Fokus på arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne har økt i takt med Inkluderende Arbeidsliv sin levetid. Idédugnaden for funksjonshemmede i går, og boken ”Den tause diskrimineringen – Nytt fokus på funksjonshemming” viser at man ennå ikke har oppnådd et arbeidsliv med plass til alle.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidslivet i Norden
Norge har med sitt Inkluderende Arbeidsliv tatt et langt steg for et bedre arbeidsliv, men også nabolandene arbeider med lignende. I Danmark har man med sitt ”rummelige arbejdsmarked” satt fokus på å integrere alle mennesker i arbeidslivet. Også Sverige og Finland ser på tiltak for et sunnere arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
LO satser på ungdom
Forrige uke markerte LO starten for LOs ungdomsår 2003. Med dette ønsker LO å sette fokus på unge sin situasjon i arbeidslivet og på skolen. I tillegg krever de innførelsen av Ungdomsgarantien, som vil garantere ungdom arbeid eller skole i dagens vanskelige arbeidsmarked.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Status for HEFA?
Etter konferansen på Lillestrøm i november har det vært stille rundt Helsefremmende Arbeidsplasser. Absentia.no tok kontakt med Odd Bjørnstad, koordinator for HEFA, for å høre hva som gjøres og hvilken rolle HEFA vil få i forhold til bedriftshelsetjenester og Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykefraværet 25 prosent lavere?
Vi kan stadig lese om at sykefraværet her i til lands er alarmerende høyt, mye høyere enn i land det er naturlig og sammenlikne oss med. Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv har som et mål at sykefraværet skal reduseres med 20 prosent fra 2001 til 2005, men dette har fått kritikk for å være et helt urealistisk mål. Nå blir det i midlertidig hevdet at de tidligere anslagene om sykefravær er feil, og skal vi tro de nye tallene så er målet i IA-avtalen allerede innfridd.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Fokus på helse i arbeidslivet
Et sunt arbeidsliv er skapende og mer utholdende, noe som også er lønnsomt. På en konferanse arrangert av STAMI ble uttrykket ”Helsefremmende arbeidsplasser”lansert. Ved å skape engasjement og forståelse hos hver ansatt for helsefremmende tiltak i organisasjonen, ønsket man å bygge et arbeidsliv med i helse i fokus.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Forskjellsbehandling
Arbeidslivslovutvalget ble oppnevnt august 2001, og skal fremme et forslag som gjør arbeidslivet tilgjengelig for alle. Ikke-diskriminering er viktig i et slikt arbeidsliv, og i sitt foreløpige forslag til lovendring av arbeidsmiljøloven har Arbeidslivslovutvalget foreslått å forsterke funksjonshemmedes rettigheter. I tillegg vil man forby diskriminering mot alder.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Seniorer i jobb
Eldre arbeidstakere er en viktig del av Norges arbeidsressurs. Med en gjennomsnittlig pensjonsalder som er lavere enn 59 år, pensjoneres arbeidstakere i Norge tidlig sammenlignet med andre Europeiske land. Et forskningsprosjekt i regi av EU skal kartlegge nasjoners arbeid med å holde seniorer i jobb. Norge er sammen med Finland blant landene som deltar.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkludere innvandrere
Statistisk Sentralbyrå (SSB) la i dag ut tall som viste at en av seks arbeidsledige i Norge har innvandrerbakgrunn. Spesielt er ledigheten høy blant innvandrere fra Afrika og Asia. Stortinget behandler en endring i opplæringsloven, som gir mulighet for yrkesprøving for jobb.
Les hele artikkelen