Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Redusert arbeidstid for seniorer
Med å jobbe 4 av 5 dager erfarte ansatte over 62 år i et forsøksprosjekt at deres helse og trivsel ble bedre. I tillegg valgte flere å stå lengre i arbeid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykemelding er dårlig medisin
Tilrettelegging og oppfølging av syke kan i noen tilfeller være bedre enn fritak fra arbeid, mener generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse Marianne Røiseland. Hun ønsker velkommen forslaget om sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers oppgaver ved et sykefravær.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Aldersgrense i arbeidslivet?
Arbeidsdepartementet har fastslått overfor LO og NHO at bedriftssatte aldersgrenser på 67 år ikke er i strid med reglene om aldersdiskriminering. Det mener imidlertid Erik Råd Herlofsen ved Statens seniorråd er helt feil.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorpolitikk med VinnVinn-verktøyet
Senter for Seniorpolitikk står bak verktøyet VinnVinn som gir arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte informasjon og veiledning i arbeidet med seniorpolitikk.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Midler til økt trivsel
Som et ledd i å skape et mer inkluderende arbeidsliv, utlyser Kulturdepartementet penger til IA-bedrifter som ønsker å stimulere til økt trivsel gjennom kulturtilbud på jobben.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Innvandrere ofte overkvalifisert
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at innvandrere i langt større grad enn befolkningen generelt har arbeid der de er overkvalifiserte.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Endringer i seniorholdning?
Som et resultat av finanskrisen mener NOVA-forsker Per Erik Solem at holdningene til seniorer i arbeidslivet har snudd. Seniorpolitikk.no har fulgt opp Solem sin konklusjon og spurt 4 ledere i forskjellige bransjer om deres holdninger har endret seg.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Kompetanse gir fart på IA-arbeidet
NAV arbeidslivssenter tilbyr kurs for alle IA-bedrifter for å øke kompetansen om IA-arbeidet. Oslo Taxi sendte alle ansatte med personalansvar på grunnkurs og med bedre oppfølging og økt bevissthet er dette blitt en suksess.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Krever økt fokus på IA i din bedrift
Hva betyr IA for din bedrift? Med det spørsmålet ønsker arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd at bedriftene skal bli mer bevisste på sine muligheter med IA. Rådet setter samtidig nye krav til oppfølging av IA.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniortrenden på retur
Etter flere år med økende pensjonsalder, viser tall fra NAV at denne sank i 2009 med 0,3 år til 63,7 år. Finanskrisen kan være en mulig årsak til at trenden snur.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Helsa viktigst for seniorkvinner
Forventninger til fremtidig helse er avgjørende for når yrkesaktive kvinner mellom 50 og 60 år går av med pensjon. Det viser en rapport utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sammen for et godt arbeidsmiljø
På verdens arbeidsmiljødag ble konferansen ”Sammen for et godt arbeidsliv” arrangert. Underveis på konferansen fikk deltakerne muligheten til å svare på flere spørsmål om arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Svarene har vi her.
Les hele artikkelen