Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flere i arbeid med Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet skal hjelpe personer som har mottatt sosialhjelp over lang tid ut i arbeid og aktivitet. Så langt er 35 prosent av deltakerne i jobb, og NHO mener dette er et godt resultat.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Følg opp fraværet med In Absentia
Målrettet arbeid er den beste medisinen for reduksjon i sykefraværet. Dialog og aktivitet skal fremmes i arbeidet med å redusere fraværet, og det kan du legge til rette for på din arbeidsplass med In Absentia der du enkelt følger kravene fra NAV.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Mer mangfold i staten
På 4 år har andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økt fra 6 til 8 prosent i statlige foretak. Inkluderingsminister Audun Lysbakken mener arbeidsgivere må inkludere innvandrere for å sikre den beste kompetansen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorfridager gir effekt
Blant tiltakene som motiverer til å stå lengre i arbeid, er de ekstra fridagene for ansatte over 62 år viktige. Det viser en undersøkelse gjort av AFI som spesielt ser på statlige ansatte som inkluderes av denne ordningen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkluder unge funksjonshemmede
Jobbressurs.no skal gi arbeidsgivere muligheten til å rekruttere unge funksjonshemmede. I tillegg til å inneholde utlyste stillinger inneholder nettsiden også råd om tilrettelegging, rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Optimistisk om IA
Ledere og IA-ansvarlige i staten er fremdeles optimistiske for det videre IA-arbeidet. Oppfølgingen av seniorene er god, mens planene for de med nedsatt funksjonsevne er færre sammenlignet med for 3 år siden. Samtidig oppgir 3 av 10 oppgir at fraværet har blitt lavere de siste 2 årene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tillitsvalgtes rolle i IA
I arbeidet for å gjøre mulighetene med IA mer tilgjengelig for alle arbeidstakere, har LO laget en informasjonsbrosjyre for tillitsvalgte. Brosjyren gir en oversikt over hvordan du kan bidra for å nå de 3 delmålene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA på 1-2-3
Mange har spørsmål om inkluderende arbeidsliv (IA) og spesielt i etterkant av den nye avtalen. NHO har derfor laget en oversikt over vanlige spørsmål som mange har i forbindelse med IA-arbeidet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalen: Reaksjoner
Partene i arbeidslivet er fornøyd med den nye avtalen og optimister for arbeidet som ligger foran. Spesielt er optimismen for å redusere fraværet stor.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ny IA-avtale på plass
Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny og mer målrettet IA-avtale. Gradert sykemelding, økt tilrettelegging, tidligere dialog og mulighet for en ny sykelønnsordning er noen av hovedpunktene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Les ekspertenes løsninger på sykefraværet
Ekspertgruppen foreslår å øke antallet dager i egenmeldingen til 10 dager. Samtidig ønsker de å gi arbeidsgiver økonomiske insentiver for gradert sykemelding, samt tettere og tidligere oppfølging.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
- Mange gode forslag
NHO er tilfreds med ekspertgruppens forslag til sykefraværstiltak og mener det finnes mange gode forslag. Også LO, YS og HSH er positivet til gruppens råd og mener tiltakene vil være viktige for det videre IA-arbeidet.
Les hele artikkelen