Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Vil ha flere i arbeid
Høyre ønsker et samarbeid med Arbeiderpartiet for å få til en helhetlig plan for å få flere tilbake i arbeidslivet. Rundt 800 000 er hver dag borte fra arbeidslivet, enten som sykemeldt eller på trygd. Dette truer velferdssamfunnet advarer Høyres leder Erna Solberg.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Vanskelig på jobb for innvandrere
Arbeidslivet byr på større utfordringer for innvandrere enn for befolkningen generelt. Det kommer frem i en rapport fra STAMI som viser at innvandrere er mer utsatt for ulykker og er oftere utsatt for mobbing og erting på jobb.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkluderer IA-avtalen i fremtidsplanene
IA-avtalen holder seg levende fram til 1.mars. Partene ønsker å inngå drøftinger om å få ned sykefraværet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Innvandrere og arbeidsmiljø
I tillegg til at sysselsettingen er lavere blant innvandrere skiller også yrkesfordelingen seg klart fra yrkesfordelingen i befolkningen generelt. NOA presenterer nå en ny rapport om innvandrernes situasjon i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-plasser
Det finnes flere gode tiltak som gjør det enklere for en IA-bedrift å være inkluderende. Et av disse er IA-plasser der en person kan få tilbud om arbeidsutprøving i ordinært arbeid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Kandidater til Mangfoldsprisen 2009
For femte gang vil IMDI dele ut Mangfoldsprisen for å sette fokus på bedrifter som er gode til å inkludere arbeidstakere med forskjellig etnisk bakgrunn. Hvis du kjenner til en god kandidat kan du fremdeles sende inn forslag.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Færre tidlige AFP-ere
Færre mellom 62 og 67 år tar ut AFP, og treffer nå sitt laveste punkt på de siste ti år.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Sysselsetting blant innvandrere
Det er store forskjeller i sysselsettingen blant innvandrere i norske kommuner, men allikevel er det vanskelig å konkludere om dette skyldes integreringsarbeidet i den enkelte kommune. LO inviterer nå til Innvandrerkonferansen/09 der alle som jobber med rekruttering av innvandrere er velkomne.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Årets seniorinitiativ 2009
Seniorpatruljen i Oslo Politidistrikt ble hedret som årets seniorinitiativ av Senter for Seniorpolitikk (SSP). Deres vilje til å tenke nytt har gitt gode resultater for å motvirke det åpenlyse narkotikamiljøet i enkelte deler av Oslo.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Godt voksne arbeidere
Eldrebølgen er godt på vei og det blir stadig flere eldre i samfunnet. STAMI har sett på hvordan økende alder påvirker den enkeltes forutsetninger for å opprettholde og forbedre arbeidsevnen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-kritikk til NAV
NAVs arbeidslivsentre må prioritere de IA-virksomhetene som har størst utfordringer i IA-arbeidet. Det konkluderer Riksrevisjonen som får støtte fra NHO.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Satser videre på IA
Regjeringen har invitert partene i arbeidslivet til videre satsing på et mer inkluderende arbeidsliv (IA). En arbeidsgruppe skal først evaluere avtalene før drøftingen om utformingen av den nye avtalen vil finne sted.
Les hele artikkelen