Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Offentlig helsevesen
Nyåpnet nettsted for pasientinformasjon
Torsdag åpnet en ny skandinavisk nettportal der kvalitetssikret informasjon om sykdommer og behandling skal være lett å finne for pasienter og andre interesserte.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Økte egenandeler
Regjeringens foreslår i sitt budsjettforslag å øke egenandelen ved helsetjenester økt fra 1350 til 2500 kroner. Forslaget har skapt mye kritikk fra opposisjonen, og leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Arnt Holte raser.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Liten effekt av frikort
Innføringen av et andre egenandelstak har ikke gitt den effekten Regjeringen hadde ønsket. Så langt i år har kun 1 400 personer fått bruk for det utvidede frikortet. Dette er skuffende i forhold til anslaget som var på hele 40 000.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Ventetiden minker
Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned. Sammenlignet med samme tid i fjor er gjennomsnittlig ventetid gått ned med åtte prosent. Den samme tendensen forsterkes når man ser på tallene for utredning og behandling i de somatiske sykehusene, og for barn og unge innen psykisk helsevesern.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Elektronisk helse
Mange har blitt oppmerksom på de mange helsenettstedene som kommer med råd og anbefalinger om din personlige helse. En undersøkelse gjort i 2001 viser at en av tre nordmenn bruker internett til helseformål. Torsdag 12. juni vil helseminister Dagfinn Høybråten være vert for helseministere fra Europa for å diskutere den teknologiske utviklingen.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Økning i egenandelene gir dårligere legetilbud?
I det reviderte nasjonalbudsjettet som nå er lagt frem, foreslår regjeringen å øke egenandelene til allmennlege og spesialist med 10 % og røntgenundersøkelser med 20 %. Og dette skal tre i kraft allerede fra 1. juli.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Helse-Norge på ett nett
I løpet av 2003 vil nesten alle sykehus og leger her i landet kunne kommunisere elektronisk med hverandre. Hele Helse-Norge blir samlet på ett nett, gjennom ”Si @!” planen. Dette vil gi besparelser på rundt 600 millioner i helsevesenet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Mener pasientbroen var unødvendig
Forskere som har vurdert hvordan regjeringen brukte den såkalte «helsemilliarden» i 2001, konkluderer med at det var unødvendig å bruke så mye penger på å sende pasienter til behandling i utlandet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Mange pasienter betaler for høy egenandel
Leger bryter egenandelregler og tar langt mer i egenandel enn det regelverket tilsier. En nylig publisert rapport fra Sintef Unimed viser at hver femte pasient betaler for mye etter legebesøk. Undersøkelsen ble gjennomført fordi Rikstrygdeverket mottar et stadig økende antall klager fra pasienter som mener legene tar høyere betaling enn hva tariffen tilsier.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Rettigheter i helsenorge
Hva kan du kreve som pasient i Norge? Det er mye usikkerhet rundt pasientrettigheter i Norge. Antallet lover som regulerer dine rettigheter er mange, og de kan tolkes på forskjellig vis. Folketrygden, fritt sykehusvalg, retten til et forsvarlig tilbud om behandling og opplysninger om din tilstand er en lite del av hva du har krav på.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Resept for et sunnere Norge
I akebakken ved Frognerseteren i Oslo startet helseminister Dagfinn Høybråten pressekonferansen der han la fram stortingsmeldingen som inneholder regjeringens plan for helsepolitikken her i landet for de neste 10 årene. Stortingsmeldingen har fått tittelen ”Resept for et sunnere Norge”, og et sunnere Norge det trengs i følge ministerens diagnose av folkets helsetilstand.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Legen belønnes for at du skal trene
Vi blir fetere og fetere og regjeringen går nå nye veier for at vi skal gå ned i vekt. Grønn resept, der legen skriver ut resept på treningsopplegg og kosthold. Dette kan snart bli realiteten og legene vil få lønn for strevet.
Les hele artikkelen