Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
På verdenstoppen i jobbing
Norge ligger i verdensstoppen når det gjelder andelen av befolkningen som jobber. Dermed er ikke nordmenn så late og arbeidssky som enkelte vil ha det til, men vi er glad i mye fritid: En gjennomsnittlig arbeidsdag i Norge er 25 prosent kortere enn i USA, viser nye tall fra OECD.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabilt arbeidsmarked
Tall fra Statistisk Sentralbyrå og Aetat bekrefter begge en stabilisering i antall arbeidsledige. Aetat anslår at ledigheten vil ligge stabilt rundt 90 000 i 2004, noe som er en nedgang sammenlignet med fjoråret.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Veksten i sykefraværet stoppet opp
Fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004 var det ingen økning i det legemeldte sykefraværet. Det egenmeldte sykefraværet økte med 0,1 prosentpoeng. Nå satser arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten på de nye reglene ved fravær som trer i kraft 1. juli.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Optimistiske nordmenn
En undersøkelse gjort av TNS Gallup viser at nordmenn er svært positive til sin fremtid. 9 av 10 føler at arbeidsplassen er trygg, ifølge en studie gjort av Right Management Consultants. Ikke siden 1998 har nordmenn vært så optimistiske som vi er i dag.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Uendret arbeidsmarked
Statistisk Sentralbyrå og Aetat melder denne måneden om en stabilisering i sysselsettings- og arbeidsledighetstallene. Ved utgangen av mai var det 86 800 helt arbeidsledige, noe som svarer til 3,7 prosent av arbeidsstyrken.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Likestilling
Det er stadig flere kvinnelige toppledere i Norge. Men, fremdeles er 9 av 10 toppledere menn. Samtidig viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at det er flere kvinner enn menn som tar utdanning ved høyskole eller universitet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabile tall
Aetat og Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om uendret arbeidsledighet denne måneden. Tall fra Aetat viser økt sysselsetting i industrien de siste månedene, noe som er svært viktig for en sektor som i følge SSB mistet 18 000 arbeidsplasser i løpet av fjoråret.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Uenighet om midlertidig ansatte
En OECD-rapport antyder at bruk av midlertidig ansatte ikke får flere ut i arbeid. Arbeidsminister Morten Andreas Meyer mener rapporten ikke er relevant for norske forhold, men får motbør av YS-leder Randi Bjørgen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Grenseløst arbeidsmarked
Arbeidskraftsstrømmen er størst fra Sverige til Norge. Syv ganger flere svensker jobbet i Norge, enn nordmenn i Sverige, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og det svenske Statistiska Centralbyrån.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Positive tall
Tall fra Statistisk Sentralbyrå kan tyde på at næringslivet går gode tider i møte. Fjoråret gav flere nyetableringer enn konkurser i informasjonssektoren, og lønnsomheten i de børsnoterte selskapene økte.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flink på skolen = flink på jobben
Intelligens på arbeidsplassen henger sammen med intelligens i skolen. Det hevder forskere som har sett på resultater av 127 studier som involverer 20 352 mennesker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Kvinner viker unna lederjobben
En ny undersøkelse viser at kvinner viker unna lederjobbene. I undersøkelsen, som Dansk Industri har gjort, svarer 70 prosent av de kvinnelige lederne som er spurt at de ikke har noen ambisjoner om å nå høyere opp på karrièrestigen.
Les hele artikkelen